چهارشنبه، 30 خرداد 1403

گزارشی درباب بررسی شورایعالی بر روی نحوه اجرای طرح پزشک خانواده

گزارشی درباب بررسی شورایعالی بر روی نحوه اجرای طرح پزشک خانواده
در جلسه اخیر شورایعالی سازمان برنامه پزشکی خانواده و اجرای طرح ملی سلامت خانواده و نظام ارجاع با حضور معاون بهداشتی وزیر بهداشت و معاون فنی امور شبکه وزارت بهداشت مورد بررسی دقیق قرار گرفت

خانم دکتر تدین رئیس کمیسیون پزشکی خانواده شورایعالی سازمان نظام پزشکی درخصوص مباحث صورت گرفته درباب برنامه پزشک خانواده و گزارش دکتر فرشیدی معاون بهداشتی وزیر و کارشناس مسئول این برنامه در جلسه شورایعالی گفت: با توجه به اهمیت برنامه پزشکی خانواده و اجرای طرح ملی سلامت خانواده و نظام ارجاع و بروز مشکلات متعدد در اجرای این برنامه در یازده سال گذشته در دو استان فارس و مازندران مقرر شد که این موضوع به صورت ویژه در جلسه شورایعالی سازمان مورد بررسی قرار بگیرد. طرح موضوع در جلسه شهریور ماه شورایعالی به صورت گذرا بود و برای همین مقرر شد دکتر فرشیدی گزارش جامعی از روند اجرای برنامه و تغییرات ایجاد شده و برنامه های آینده وزارتخانه ارائه دهند. در جلسه چهارم آبان ماه 1402 این موضوع به صورت مفصل مطرح شد و پس از صحبت‌های آغازین دکتر فرشیدی، آقای دکتر خسروی معاون فنی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گزارشی در باب اجرای برنامه ها ارائه کرد.

عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی گفت: دکتر خسروی در صحبت‌هایش اشاره کرد که از سال گذشته بحث نظام سلامت خانواده و سیستم ارجاع به عنوان طرح محوری نظام سلامت کشور در دستور کار قرار گرفته است. این طرح قرار است متکی بر کار تیمی، مداخلات سلامت فردی، خانوادگی و جامعه تامین شودو کلیه خدمات و مداخلات برمبنای جامعه نگر بودن طراحی و اجرا شود. در این شکل ارائه خدمات قرار است هر پزشک خانواده همراه با دو مراقب سلامت یک تیم را تشکیل داده و جمعیت سه هزار نفری را تحت پوشش قرار دهند. همچنین هر سی تا چهل هزار نفر جمعیت تحت پوشش یک مرکز جامعه خدمات سلامت باشند و امکان ارجاع به سطوح تخصصی توسط پزشکان خانواده فراهم شود. در این شکل ارائه خدمت قرار است مراقب سلامت واقعا جامعه تحت پوشش خود را بشناسد و برای خدمات متکی بر پیشگیری اقدام کند و در نهایت هم کلیه ارجاع بیماران به سطوح تخصصی صرفا از طریق مسیر ارجاع باشد. همچنین سامانه نوبت دهی الکترونیک برای این خدمات پیشبینی شده و استقرار نظام سلامت الکترونیک یکی از اهداف اصلی این برنامه درنظر گرفته شده است.

خانم دکتر تدین در ادامه گفت: پس از ارائه این گزارش اعضای شورایعالی به ارائه نقطه نظرات خود در این خصوص پرداختند. من به عنوان رئیس کمیسیون پزشکی خانواده گزارشی از وضعیت اجرای برنامه در استان فارس با ارائه آمار و مستندات داشتم و با اشاره به ضرورت توجه به طب سالمندي، سلامت روان، تقدم پيشگيري بر درمان و .... بار ديگر بر ضرورت اجتناب‌ناپذير حمايت ازبرنامه تاكيد و نقاط ضعف اجرای برنامه و علل مشکل دار شدن آن در برخی مقاطع را عنوان کردم. درخواست دقت در تعیین سرانه و ارائه راهکارهای مالی پایدار برای ارائه دهندگان خدمت، شناسه دار كردن منابع معين قانوني براي اجراي برنامه، لزوم تقویت صنعت بیمه، تربيت نيروهاي موردنياز در همكاري با برنامه و فراهم آوردن امکان ارجاع عمومی و افقی و رفع مشكلات عديده سامانه الكترونيك بخشی از درخواست‌های مطرح شده از سوی من در این جلسه بود. مهمتر از همه در تایید سخنان رئیس کل محترم سازمان بیان کردم که از آنجایی كه ملاك تعيين سرانه، ويزيت پزشك عمومي و ميانگين بار مراجعات ببماربوده، باید نرخ واقعي ويزيت پزشك عمومي كه توسط سازمان نظام پزشكي كارشناسي شده،ملاك تعيين سرانه پزشك خانواده در حال حاضر و متعاقب آن در اجراي كشوري برنامه، قرارگيرد.

عضو شورایعالی گفت: خانم اژدری دیگر عضو شورا بود که درخصوص اشکالات طرح از ابتدا تاکنون صحبت کرد و اشاره کرد که نبودن نمایندگانی از گروه‌های مختلف ارائه دهنده خدمت در اتاق‌های فکر و ساختارهای اجرایی طرح، آسیب‌های فراوانی را در اجرا موجب شده است. همچنین اشاره کردند که شیوه اجرای طرح به گونه‌ای بوده که حقوق هزاران فرد درگیر در آن به حقوق پایه وزارت کار هم نرسیده است که این تخلف و بی قانونی بزرگی بوده است. همچنین مطرح شد که اجرای این طرح عملا بخش خصوص فعال و بخصوص ماماهای شاغل در بخش خصوصی را در منگنه قرار داده است چرا که شیوه اجرای آن عملا به حراج گذاشتن خدمات مامایی بوده است. خانم اژدری خواستار عضویت نمایندگان تمام صنوف ارائه دهنده خدمت در ساختارهای مشورتی طرح، افزایش بحث نظارت بر عملکرد کلیه سطوح اجرایی طرح و تمرکز ویژه بر اجرای خدمات پیشگیری در کلیه سطوح ممکن شدند.

رئیس کمیسیون پزشکی خانواده شورایعالی سازمان گفت: بدنبال ارايه طرح وپيشنهادات از سوي ديگر اعضای محترم شورايعالی،در نهایت مصوب گرديد: کارگروهی متشکل از اعضای منتخب شورایعالی (خانم ها دکتر لاله تدین، شکوفه اژدری و آقایان دکتر یداله سهرابی، دکترعلی دباغ و دکتر رضا آریان پور)، معاون فنی و نظارت سازمان و آقایان دکتر حسین فرشیدی و دکتر خسروی از وزارت بهداشت به ریاست آقای دکتر فرشیدی تشکیل شده و ظرف یک ماه آینده نسبت به بررسی تخصصي برنامه پزشک خانواده و ارائه راهكار براي رفع مشكلات فعلي برنامه اقدام نمایند.

دکتر امیر صدری امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.