جمعه، 2 مهر 1400

اعضای شورای عالی نظام پزشکی :

 • دکتر مصطفی معین (رییس شورای عالی)
 • دکتر علیرضا اسپید(نایب رییس اول شورای عالی)
 • دکتر فرزاد فرقان (نایب رییس دوم شورای عالی)
 • دکتر محسن مصلحی (دبیر شورای عالی)
 • دکتر حسین قشلاقی
 • دکتر حمیرا وفایی سی سخت
 • دکتر عبدالرضا عزیزی
 • دکتر علی بیرجندی نژاد
 • دکتر عباسعلی جوادی
 • دکتر انوش برزگر
 • محمدمهدی مطهری
 • دکتر محمدرضا خردمند
 • دکتر بهنام عباسیان
 • دکتر عباسعلی خادمی
 • دکتر کورش افشین پور
 • دکتر یداله سهرابی
 • دکتر محمود فاضل
 • دکتر منصور آرزومند
 • دکتر سیدعلی‌اکبر سیدمهدی
 • دکتر محمدرضا امینی فرد
 • دکتر ناهید خداکرمی
 • فرحناز محمدی سعادت
 • اشکان آذرکیش
 • جواد ملایی
 • دكتر ايرج حریرچی(نماينده وزيربهداشت در شوراي‌عالي)
 • دكتر عباس مسجدی آرانی(نماینده سازمان پزشکی قانونی كشور)
 • دكتر بشیرخالقی(نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو ناظر)
 • دكتر همایون یوسفی(نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو ناظر)