چهارشنبه 09 بهمن 1398

اهم فعالیت های معاونت اجتماعی و امور مجلس :

  • تهیه و تدوین و اجرای برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی(برنامه های مدون، سمینار، همایش و کنگره ها و برنامه های مجازی)
  • برنامه های توانمندسازی و ارتقای مهارت مشاغل حرف پزشکی
  • تهیه و تدوین محتوای آموزشی برای ارتقای سواد سلامت گروه های مختلف سنی و جنسی آحاد مردم
  • مشارکت در برگزاری برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز علمی و تحقیقاتی
  • تدوین و اجرای آموزش های لازم در ایجاد و گسترش اخلاق پزشکی برای شاغلان حرف پزشکی
  • برگزاری برنامه های آموزشی برای شاغلان حرف پزشکی با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی و انجمن های پزشکی خارج از کشور
  •  

دکتر مسعود حبیبی

معاون اجتماعی و امور مجلس