ﺳﻪشنبه، 2 مرداد 1403
  •  
  • ﺳﻪشنبه, 06 خرداد,1399
  • پنجشنبه, 07 آذر,1398

آئین رسیدگی دادسراها و هیات های انتظامی
آئین رسیدگی دادسراها و هیات های انتظامی
مدیریت IT | پنجشنبه, 07 آذر,1398 | 3.2 MB
دانلود
آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته
آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته
مدیریت IT | پنجشنبه, 07 آذر,1398 | 3.2 MB
دانلود
آئین نامه شوراهای حل اختلاف
آئین نامه شوراهای حل اختلاف
مدیریت IT | پنجشنبه, 07 آذر,1398 | 3.2 MB
دانلود
دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی
دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی
مدیریت IT | پنجشنبه, 07 آذر,1398 | 3.2 MB
دانلود
راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای سازمان نظام پزشکی
راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای سازمان نظام پزشکی
مدیریت IT | ﺳﻪشنبه, 06 خرداد,1399 | 1.9 MB
دانلود
قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
مدیریت IT | ﺳﻪشنبه, 06 خرداد,1399 | 3.2 MB
دانلود
قانون شوراهای حل اختلاف
قانون شوراهای حل اختلاف
مدیریت IT | پنجشنبه, 07 آذر,1398 | 3.2 MB
دانلود