چهارشنبه، 30 خرداد 1403

در زمان طرح شکایت از مجموعه سازمان نظام پزشکی کشور و ارائه اطلاعات، لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

 چنانچه اشخاص از نحوه ارائه خدمات اعضای سازمان نظام پزشکی و یا کارکنان در زمينه‌هاي نقض قوانين، عدم انجام وظيفه، اطاله رسيدگي، عدم پاسخگويي يا ضعف در ارائه خدمات شكايتي داشته و شخصا ذينفع آن بوده و از اين سازمان خواهان رسيدگي براي احقاق حق خود باشند و يا به عنوان يك شهروند آگاه با حس مسووليت اجتماعي از سوء جريان اداري نظير تضييع حقوق فردی، وجود فساد و جرم و يا ديگر تخلفات اداري اطلاعاتي دارند، مي‌توانند شكايت و يا اطلاعات خود از اين گونه سو جريانات را (در قالب اعلام)  با توجه و رعايت نكات زير به سامانه رسيدگي به شكايات و اعلامات سازمان نظام پزشکی كل كشور ارسال نمايند تا وفق مقررات به آن رسيدگي شود.

بديهي است دريافت شكايات و اعلامات از وزارتخانه ها و دستگاه‌ها مندرج در ماده 30 اساسنامه سازمان نظام پزشکی کشور و خارج از اين سيستم و از طريق مكاتبه، دورنگار (فاكس)، تماس با شماره تلفن 84130، ایمیل و مراجعه حضوري به سازمان نيز امكان پذير است .

  1. شکایات باید مدلل و مستند باشد. بدیهی است مسئوليت قانوني مطالب اظهارشده بر عهده شاكي خواهد بود.

  2. لازم است هنگام ورود اطلاعات خود، حتماٌ شماره تلفن همراه را وارد نمایید تا اطلاع رسانی مراحل مختلف رسیدگی به شکایت به شما فراهم گردد. لازم به ذکر است در نگهداري شماره پیگیری و عدم افشاي آن به ديگران دقت و توجه لازم را داشته باشید.

  3. شکایاتی قابل رسیدگی است که توسط شاکی‌ ذی‌نفع‌ یا سرپرست‌ و یا نمایندگان‌ قانونی‌ بیمار انجام گردد.

  4. چنانچه مرجع مورد شکایت از یک مورد بیشتر باشد (دو یا سه یا چهار مورد) شاکی می بایست از مراجع ذیربط، به صورت جداگانه در قالب چند طرفیت شکایت نماید.

  5. سیستم به طور خودکار به شکایاتی که قبلاٌ به سامانه رسیدگی به شکایات ارسال شده ترتیب اثر نخواهد داد مگر اینکه موضوع با شکایت قبلی تفاوت داشته باشد،   لذا از ارسال شکایات تکراری خودداری نمایید.

6. چنانچه شکایتی توسط جمعی از اشخاص حقیقی مطرح گردد می بایست جهت ثبت با عنوان شکایت، فردی به نمایندگی ذینفعان، مشخصات فردی خود را مرقوم نماید.

 

برای استفاده بهتر از سامانه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان نظام پزشکی کشور می توانید از راهنما استفاده بفرمایید.

چندتوصیه:

 

1.در صورتي كه قبلاً شكايتي به اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان نظام پزشکی کشور ارسال نموده‌ايد و پرونده شما در حال رسيدگي است و يا گزارشي از سو جريان اداري ارائه نموده ايد، از ارسال مجدد شكايت يا گزارش خودداري نماييد.

2.ضمناً پيگيري شكايت‌هاي خارج از اين سامانه كه قبلاً به سازمان ارسال شده است از طريق مراجعه حضوري و تماس تلفني با تلفن 84130 امكان‌پذير است.

3.شکايت بايد متضمن هويت، نشاني، کد ملي و کدپستي شاکي و مقرون به دلايل و با امضاء وي باشد ، فلذا شكايت‌هايي كه داراي اطلاعات ناقص و يا نادرست بوده و يا مشخصات شاكي ناقص و يا هويت وي احراز نشود، رسيدگي نخواهد شد .

4.شكايت خود در چند موضوع را در يك شكايت نامه ارسال نكنيد . به عبارتي ديگر در صورتي كه از يك در يك موضوع و يا در چند موضوع شكايت داريد؛ براي هر يك از موارد و براي هر يك از موضوعات يك فرم شكايت تنظيم و ارسال نماييد.

5.در صورتي كه جمعي از اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا يك شخص حقوقي به ثبت شكايت در سامانه تمايل دارند بايد مشخصات يك فرد حقيقي به نمايندگي از اشخاص در فرم شكايت درج شود؛ در غير اين صورت به شكايت رسيدگي نميشود.

6.مسووليت قانوني مطالب اظهارشده بر عهده شاكي خواهد بود.

7.پس از وارد كردن مشخصات (واحد یا فرد ) و متن شكايت خود و ديگر اطلاعات مورد نياز در سامانه، از سوي سيستم يك شماره پيگيري براي شما صادر مي شود كه به وسيله آن مي توانيد در همين سامانه و در هر لحظه از مرحله رسيدگي به شكايت خود در سازمان بازرسي آگاهي كسب نمايند. در نگهداري شماره پیگیری  و عدم افشاي اين شماره به ديگران دقت و توجه لازم را مبذول فرمایید.
8.نتيجه رسيدگي به شاکي اطلاع داده مي‌شود و چنانچه بررسي موضوع خارج از وظيفه سازمان نظام پزشکی باشد، شاکي هدايت و شکواييه بايگاني مي‌گردد. با تقاضاي شاکي، ضمائم شکواييه با اخذ رسيد به وي تحويل خواهد شد.

9.اعلامات اشخاص به نحو کتبي و يا از طريق پست، تلفن، سامانه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و ... قابل دريافت مي‌باشد.

به اعلاماتي که هويت اعلام‌کننده معلوم نباشد، ترتيب اثر داده نمي‌شود. مگر اين‌که به طور مدلل حاوي مسأله مهمي باشد و اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان نظام پزشکی کشور رسيدگي به آن را لازم تشخيص دهد.