دکتر فرنود گودرزی

نواب رئیس مجمع عمومی

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقيم: 84138557
  • نمابر: 88330687