چهارشنبه، 12 بهمن 1401

دکتر محمدحسین انصاری مود

رئیس مجمع عمومی

دکتر ایرج کریم فر

عضو هیات رئیسه مجمع

دکتر سعید شاقاسمی

عضو هیات رئیسه مجمع

دکتر علی محمد مظلومیان

بازرس

دکتر محمدرضا اقبالی

بازرس

دکتر فهیمه قاسمی محمودآبادی

بازرس

دکتر محمدرضا خردمند

معاون انتظامی

دکتر علی سالاریان

معاونت فنی و نظارت

دکتر بابک شکارچی

معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر محمدرضا عزیزی

مدیر آموزش همگانی

دکتر حسن رودگری

مدیر پژوهشی

دکتر حسن رودگری

مدیر اجرایی مجله علمی انگلیسی

دکتر محمد دائمی

مدیر اجرایی مجله علمی فارسی

مهدی محمدزاده

سرپرست اداره تبلیغات، مراسم و مناسبت ها

سارا جعفری نمین

مسوول روابط بین الملل / اینستاگرام/ واتساپ

محمد تقی متقیان

مسئول سمعی بصری (عکاس)

زهرا رحیمی

خبرنگار مسوول سایت و تهیه اخبار داخلی

دکتر اردوان یاراحمدی

عضو هیات رئیسه مجمع

دکتر بابک پورقلیج

دکتر محمد رئیس زاده

رییس کل سازمان نظام پزشکی

دکتر رضا لاری پور

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل

دکتر رضا لاری پور

مدیرکل حوزه ریاست

علیرضا جاوری

قائم مقام و مدیر روابط عمومی

دکتر جلال نژادجواد

معاون توسعه مدیریت و منابع

بهاره عسکری

رئیس حسابداری عمومی

مریم کمالی

کارشناس مسئول حسابداری مدیریت

فاطمه خسروی

مسئول صدور اسناد و دفترداری

علی احسنی

مسئول رسیدگی اسناد

دکتر اکبر رنجبرزاده

معاون اجتماعی و امور مجلس

زهرا علی پور

مدیر امور نظام پزشکی شهرستان ها، قراردادها و آموزش کارکنان

دکتر فردین قائدی

مدیر امور مالی

ربابه خادمی شهریور

کارشناس مسئول درآمد

قاسم حضوری

رئیس اداره کارگزینی

طاهره آموزنده

رئیس اداره دبیرخانه

حمیدرضا قیصری

رئیس اداره خدمات

مسعود پولادی

رئیس اداره تدارکات

حسین بهلولوند

رئیس اداره تاسیسات

دکتر یاسر جویانی

مدیرکل منابع انسانی و تحول

دکتر جلال نژادجواد

معاون توسعه مدیریت و منابع

محمدرضا اسدی

مشاور رئیس کل در امور شهرستان ها و رئیس اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

مجید اقتصادی نژاد

مشاور اجرایی معاونت توسعه مدیریت و منابع