زهرا علی پور

مدیر امور نظام پزشکی شهرستان ها، قراردادها و آموزش کارکنان

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقيم: 84138469

سوابق تحصیلی

  • کارشناس ارشد حقوق خصوصی