پنجشنبه، 2 اردیبهشت 1400
  
شهر آدرس تلفن فاکس تلفاکس کدپستی صندوق پستی وب سایت
بافت بافت - خیابان امام - بیمارستان آیت الله کاشانی (بیمارستان قدیم) - سازمان نظام پزشکی شهرستان بافت 034-42426630 - - 7851166731 -
بم بم - ابتدای بلوار شهيد رجايی - مجموعه سايت اداری - دفتر نظام پزشکی 0344-2510065-6 - - - -
جيرفت جيرفت - خيابان شفاء - بيمارستان امام خمينی - قسمت اداری سازمان نظام پزشکی 0348-2310025 - - - -
رفسنجان رفسنجان - بلوار طالقانی - طالقانی 18 - روبروی بوستان مادر - نبش خیابان، ساختمان 4 طبقه - طبقه 2 - واحد3 034-34281604 034-34289830 - 7717743181 -
زرند زرند - خيابان پزشک - روبروی اداره گاز 034-33426858 - - 7761856977 -
سيرجان سيرجان - مالک اشتر - خيابان آزادی غربی - پلاک 81 0345-4234171 - - - -
کرمان کرمان - بلوار جمهوری - خيابان شفا -کوچه شماره 19 - - 034-32465533/034-32450413 7618649151 -
کهنوج کهنوج - ميدان امام خمينی - طبقه فوقانی آزمايشگاه دکتر محمدی - پلاک 392 034-43230333 034-43230330 - 7881914165 -