دوشنبه، 31 خرداد 1400
  
  • 1400/03/19
روزنوشت

دکتر سیف الرضا شهابی

عضو هیات مدیره نظام پزشکی بابل

کمبود واکسن نوبت دوم و تبعات آن

تزریق واکسن کرونا ، اگر چه در ایران با تاخیر نسبت به بسیاری از کشورها شروع شد ولیکن از زمانی که اولین محموله وارد شد از سوی مسئولین و دست اندرکاران مربوطه ، این نوید داده شد که من بعد , واکسن بطور مرتب و منظم وارد خواهد شد  و تاخیرها جبران می شود و در فرصتی  مناسب و برنامه ریزی شده ، بخش های بزرگی از جامعه واکسن خواهند زد  و در این راستا ، هرازگاهی  وسایل ارتباط جمعی از صدا و سیما گرفته تا مطبوعات دولتی و مستقل خبر از ورود میلیونی انواع واکسن هائی که ورودشان به کشور آزاد است  نظیر : اسپوتنیک وی از روسیه ، سینوفارم از چین و آسترازینکا تولید کره جنوبی و ایتالیا می دادند . بطوریکه مطابق آمار منتشره از اواسط بهمن ۱۳۹۹ تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۰ بالغ بر ۵ میلیون و ۶۴۷ هزار دوز واکسن وارد کشور شد و یکصد هزار دوز هم در نیمه خرداد سال جاری از روسیه وارد شد و در این مدت حدود ۵ میلیون و ۷۴۷ هزار دوز واکسن تزریق شد . در پازه زمانی د ذکر شده ، بخش هائی از اقشار مختلف موفق شدند دوز نوبت اول و دوم را بزنند و بخش هائی هم دوز نوبت اول را زدند و منتظر دوز دوم می باشند که  خبری ، مبنی بر این که ،  امکان کمبود واکسن در کشور پیش بینی می شود انتشار پیدا کرد و بر این اساس ، ممکن است دوز نوبت دوم در زمان مقتضی تزریق نشود و این اخبار صحیح یا ناصحیح ‌ ، سبب بروز نگرانی در افرادی شد که دوز اول را زدند و منتظر نوبت دوم می باشند  و نگرانی بیشتر این افراد از این است : اگر واکسن دوز نوبت  دوم ، غیر از واکسن دوز نوبت اول باشد ممکن است هر دو فاقد تاثیر باشند  و یا با طولانی شدن فاصله دوز نوبت نخست با نوبت دوم ،  تزریق نوبت اول ،  اثر بخشی خود را از دست بدهد  .اگر چه ‌، ابراز شد : اگر نوع واکسن نوبت دوم مطابق نوع نوبت اول نباشد به اصطلاح ترکیبی باشد اشکالی ندارد و یا فاصله نوبت اول با دوم طولانی بشود بدون مانع است .
در مورد اختلاف نوع واکسن نوبت اول با دوم این شائبه را ممکن است ایجاد  کند که ، مسئولین در صددند تا واکسن تولید داخل را جایگزین بکنند و به این خاطر از شتاب اولیه برای واردات واکسن کاستند تا مصرف کنندگان از روی استیصال به قبول واکسن تولید داخل تن بدهند . از نظر نگارنده ، حتی اگر تزریق ترکیبی ،  توجیه علمی داشته باشد مع الوصف بهتر آن است برای زدودن از تشویش اذهان مصرف کنندگان ، برای آن هائی که در نوبت اول ، سینوفارم یا آسترازینکا یا اسپوتنیک زدند حتما برای تزریق دوم از همین واکسن ها استفاده بشود و اگر اصرار مسئولین بر این است از تولیدات داخل برای تزریق استفاده شود بهتر آن است بعد از دریافت تائیدیه واکسن داخلی از منابع معتبر ، افرادی که از اکنون به بعد می خواهند تزریق کنند از تولید داخل استفاده شود .