چهارشنبه، 30 خرداد 1403

عضو شورای عالی نظام پزشکی:

جایگاه سلامت در نظام تصمیم گیری مورد غفلت نسبی واقع شده است

جایگاه سلامت در نظام تصمیم گیری مورد غفلت نسبی واقع شده است
عضو شورای عالی نظام پزشکی توجه به طب پیشگیری از طریق تقویت جدی برنامه پزشک خانواده را از مولفه های جدی اثر گذار در ارتقا سلامت عنوان کرد و گفت: توجه به طب پیشگیری از طریق تقویت جدی برنامه پزشک خانواده و حفظ سرآمدی خدمات پزشکی با تقویت استفاده از تکنولوژی روز در تشخیص و درمان، از مولفه های جدی اثرگذار در ارتقا سلامت مردم است که به عنوان شاخصی عینی برای خروجی برنامه های جدی متولیان سلامت می تواند به حساب آید.

دکتر محمد هادی صادقی در پاسخ به اینکه تضعیف دو مولفه توانایی و دارایی سیستم به عنوان دو منبع مهم تاب آوری نظام سلامت چگونه می تواند ارائه خدمات با کیفیت را بویژه در مواجه به چالش ها تحت تاثیر قرار دهد؟ به خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: در تقسیم کیک محدود اعتبارات بین بخش های مختلف خدمات پزشکی، توجیه قابل دفاعی و منطقی وجود ندارد‌ بطوریکه در حوزه ی درمان و پزشک خانواده، نتیجه نهایی مسائل حل نشده برون بخشی و درون بخشی، این شده است که سرانه اختصاص یافته به پزشک خانواده و نیز تعرفه های ناچیز درمانی، پوشش نیازهای اولیه ارائه دهندگان خدمات در بخش های بهداشت و درمان را نمی دهد و لاجرم شاهد خروج نیرو هم به صورت حقیقی و هم به صورت مجازی و به معنای دست کشیدن از طبابت به معنای واقعی آن  که بسی بیش از خروج حقیقی است، از این عرصه هستیم.

وی با بیان اینکه در مدیریت درون بخشی نظام سلامت، روزمرگی ها و وجود عدم تناسب ها و بی توجهی به حفظ توانمندی های داخلی، در حال تبدیل شدن به یک  روال معمول و آسیب زننده است، درباره عواقب بی توجهی سیاست گذاران به مولفه های توانمندی و تامین مالی به جهت تاب آوری نظام سلامت کشور اظهار داشت: مدیریت فعلی نظام سلامت  باید در ایجاد ارتباط با مولفان سیاست کشوری بخصوص در حوزه اقتصاد و رفاه و نیز در حفظ نیروها و ظرفیت های درونی با تمام محدودیت های فعلی توانمند باشد. این در حالی است که در بحث کشوری، جایگاه سلامت در نظام تصمیم گیری و تخصیص اعتباری، آگاهانه یا ناآگاهانه و یا بعضا ناشی از شناخت اشتباه و گاها با منفی نگری های بی پایه، مورد غفلتی نسبی واقع شده است و این امر موجب نزول نظام سلامت، از جایگاه حقیقی خود شده است.

عضو شورای عالی نظام پزشکی ضمن تاکید بر جدا کردن جزء حرفه ای از سایر اجزای تعرفه ای اعم از فنی گفت: با عِلم بر وضعیت نامناسب اقتصادی مردم، افزایش نامتناسب و خارج از توان مردم، به هیچوجه از سیاست های دلسوزان جامعه پزشکی نیست چرا که این جامعه خود آگاه است که افزایش نامعقول، بیش از آنکه در خدمت سلامت جامعه و بدنه ارائه دهندگان خدمات سلامت باشد، بیشتر در خدمت درصد ناچیزی از جمع بزرگ جامعه پزشکی یا منتقدان غیرمنصف این جامعه خواهد بود.  در کنار افزایش معقول سرانه و تعرفه و جداکردن جزء حرفه ای از سایر اجزای تعرفه ای اعم از فنی، که در پیشنهادات معقول منتخبان صنف دیده می شود، درخواست پوشش بیمه ای مناسب، بایستی از جمله برنامه های مورد توجه و موکد مدیران سلامت باشد.

به گفته دکتر صادقی؛ عدم توجه به پوشش موثر و واقعی بیمه ها،  باعث سختی دسترسی مردم به خدمات پزشکی، افزایش بار سنگین و غیرقابل پاسخِ بخش دولتی و غیراقتصادی تر شدن خدمات در بخش خصوصی خواهد شد. متاسفانه حتی بیمه های تکمیلی که با پرداخت مستمر ماهانه و سالانه بیمه شوندگان با هدف عدم مواجه با هزینه های سنگین درمانی، تاسیس شده اند با سوءاستفاده از شرایط حاضر، به بهانه های مختلف از ادای وظیفه و تعهد خود شانه خالی می کنند و مردم را در این نابسامانی تنها می گذارند.

وی گفت:همه این واقعیت ها، نشان از ضرورت وجود مدیریتی قوی و همه جانبه نگر با توان درک مشکلات و موانع متکثر درون بخشی و برون بخشی دارد. این مدیریت باید توان طراحی مسیرهای گذر از بین این گردنه ها از طریق بازشناسایی وضعیت سلامت به مراکز عمده تصمیم گیر از طریق حضور فعال نمایندگان سلامت در قرارگاه‌های تصمیم ساز، فهم طراحی های اجرایی برای وصول به اهداف پایه ای عدالت و رفاه توسط کمیته های زیربنایی در وزارت متبوع را داشته باشد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی توجه به طب پیشگیری از طریق تقویت جدی برنامه پزشک خانواده را از مولفه های جدی اثر گذار در ارتقا سلامت عنوان کرد و گفت: توجه به طب پیشگیری از طریق تقویت جدی برنامه پزشک خانواده و حفظ سرآمدی خدمات پزشکی با تقویت استفاده از تکنولوژی روز در تشخیص و درمان، از مولفه های جدی اثرگذار در ارتقا سلامت مردم است که به عنوان شاخصی عینی برای خروجی برنامه های جدی متولیان سلامت می تواند به حساب آید.

وی در ادامه افزود: بدون تردید ما اعم از جامعه پزشکی در یک جزیره دورافتاده بدور از تحولات بین المللی و کشوری  نیستیم.هم در مورد بهبود شاخص های کشوری اعم از نظام سلامت و خدمات جامعه پزشکی و یا چشم انداز و آینده این خدمات و هم  مشکلات جامعه ارائه دهنده خدمات سلامت، دوری از تفکر و تفسیر و درک جزیره ای، از الزامات طراحی یک برنامه موفق است. آنچه مسلم است مدیریت این وضعیت خطیر، با کمترین آسیب به مردم و ارائه دهندگان خدمات سلامت است که البته مسئولیت سنگینی دارد و جزئی اندیشی و منفی نگری پیش فرض، سم مهلک این دوران به حساب می آید.

دکتر صادقی گفت: تاثیر گذاری در برنامه های توسعه ای یا سالانه ای کشور، پیشگیری از سوء استفاده های سازمان های بیمه گر، تقسیم متناسب منابع درون بخشی با مراجعه به مراجع معتبر شناخته شده نظیر CPT از جمله اقداماتی است که‌ بیش از پیش باید به طور هدفمند دنبال شود. بدون توجه به  ریشه ها و اصول نظری و عملی تاثیرگذار بر سلامت از یک طرف و  بدون رفع نواقص و عیوب آشکار از طرف دیگر، نمی توان فقط به سطحی ترین پاسخ ها اکتفا کرد. پاسخ های سطحی و رسانه ای در بهترین حالت نقش مسکنی ضعیف با طول اثری کوتاه را بازی خواهد کرد.

 وی در پایان ضمن اشاره به نزول خدمات سلامت و بی‌توجهی به نیازهای معمول صنف ارائه دهنده این خدمات عنوان کرد:به هر حال آنچه که مسلم است، در دوران فشار افتصادی سنگین، نمی توان با توجیه صِرفِ تحریم های ناجوانمردانه، حق مردم در سلامت را نادیده گرفت و نزول خدمات سلامت یا بی توجهی به نیازهای معمول صنف ارائه دهنده این خدمات را توجیه کرد.در این دوران می توان و البته بایستی، با استفاده از بازطراحی فعالِ سیاست ها، اهداف مرحله ای و تعریف ماموریت ها و وظایف و با رصدِ آگاهانه و بدون تعارفِ اجرایِ وظایفِ مراجعِ برون بخشی، اعم از مطالبه گریِ جسورانه و بدون ملاحظه های غیرمنطقی از دیگر وزارتخانه ها و بخش های دولتی، سلامت جامعه و  رضایت مردم و صنف را، حداقل، به طور نسبی تامین کرد.

   

 

سازمان نظام پزشکی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.