پنجشنبه، 10 فروردین 1402

آغاز به کار نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام پزشکی

آغاز به کار نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام پزشکی
مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سازمان نظام پزشکی صبح امروز جمعه مورخ 19اسفند ماه 1401 در سالن اجتماعات نظام پزشکی کشور آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی ؛ پس از استقرار هیات رئیسه مجمع وخیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه ؛دکترمحمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی به ارائه گزارش عملکرد 15 ماهه این سازمان از آبان ماه 1400 لغایت دی ماه 1401 پرداخت.


وی گزارشی مکتوب از اهم فعالیت های فناوری اطلاعات سازمان؛ صندوق تعاون و رفاه؛ مباحث تعرفه و مالیات؛آموزش؛انتظامی؛توسعه؛فنی ونظارت؛ روابط عمومی؛ بازرسی و رسیدگی به شکایات و دیدارها و جلسات انجام شده  به اعضای حاضر در مجمع ارائه نمود.برخی از اعضای مجمع عمومی نیز به بیان پرسش های خود از ریاست کل پرداخته و پاسخ دریافت نمودند.


در ادامه دکتر منصورجعغری نمین رئیس شورای عالی نظام پزشکی نیز با اشاره به این که حاصل اعتماد و پشتیبانی اعضای مجمع عمومی از منتخبان خود در شورای عالی در این دوره ، اهتمام در پیگیری  مطالبات اساسی جامعه پزشکی ، تکیه بر بدنه کارشناسی اعضای سازمان چه در داخل مجمع و چه صاحبنظران و اهل فن در مجامع مرتبط با جامعه پزشکی بود؛ افزود: در این دوره تلاش شد اصل شفافیت و علنی بودن جلسات با ساز و کاری که از آن مطلع هستید ؛ رعایت شود.


وی با اشاره به این که وظایف اصلی شورای عالی در ذیل ماده 15 قانون سازمان نظام پزشکی به صراحت بیان شده است؛ خاطرنشان کرد: از جمله آن اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده 3 این قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن ها از طریق رئیس کل ، نظارت بر عملکرد نظام پزشکی ها، نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه ، تهیه و تصویب دستور العمل های اجرایی در چارچوب قانون و بحث تصویب بودجه سالیانه سازمان  و موارد ارجاعی از کمیسیونهای تخصصی به شورای عالی است که تک تک این موارد درکتاب گزارش عملکرد با آمار و ارقام به اعضای مجمع عمومی ارائه شده است.


دکتر فهیمه قاسمی بازرس مجمع عمومی نیز به ارائه خلاصه ای ازفعالیت های بازرسی درسال های 1400 و 1401 پرداخت و توضیحات لازم را به اعضای مجمع عمومی درمورد پیگیری ها وموضوعات مکاتبه شده بیان کرد.

ادامه گزارش‌های بازرسین مجمع عمومی توسط دکتر اقبالی و دکتر مظلومیان به اعضای مجمع عمومی ارائه شد.


 

زهرا رحیمی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.