شنبه، 8 مهر 1402

آموزش پزشکی سرمایه بزرگی است که نباید از آن غافل شد

آموزش پزشکی سرمایه بزرگی است که نباید از آن غافل شد

معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی با بیان این که اغلب همکاران به دلیل مشغله فراوان حرفه ای به فراگیری نیازهای واقعی خود توجه كافی نداشته و یا در برخی موارد، از یافته های جدید علمی در برخورد با بیماران اگاهی ندارند، تصریح کرد: ارتباط و تعامل پزشك با بیمار، نقش مؤثری در رضایتمندی بیمار، نتایج درمان، هزینه های پزشکی، كفایت بالینی پزشکان و حتی شکایت از پزشکان داشته است.

دکتر بابک شکارچی در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به اهمیت برنامه های آموزش مداوم برای گروههای مختلف جامعه پزشکی و با توجه به این که برگزاری برنامه های باز آموزی و به روزرسانی اطلاعات پزشکی آنان یکی از مهم ترین وظایف معاونت آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی به شمار می رود؛ اظهار کرد: یکی ازمسئولیت های مهم این معاونت كمك به پزشکان جهت پیشرفت و بهبود توانایی های شغلی آنان است که در این راستا هر هفته اقدام به برگزاری برنامه های بازآموزی برای گروههای مختلف جامعه پزشکی نموده ایم.

وی توجه به نیازهای آموزشی گروههای هدف را از جمله عوامل ضامن کیفیت برگزاری همایش ها عنوان کرد و افزود: معاونت آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی سعی نموده است تا با رفع نقایص و تقویت نقاط قوت و همچنین توجه به میزان کارایی آموزش ها از جنبه محتوی و روش های مورد اجرایی نسبت به برگزاری برنامه های آموزشی برای جامعه پزشکی اقدام نماید.

معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: برای تدوین برنامه های آموزشی در گام اول باید نیازهای آموزشی فراگیران را شناسایی و اولویت بندی نمود تا برنامه ریزی آموزش ها  مرتبط با فعالیت حرفه ای همکاران صورت پذیرد.

شکارچی با بیان این که اغلب همکاران به دلیل مشغله فراوان حرفه ای به فراگیری نیازهای واقعی خود توجه كافی نداشته و یا در برخی موارد، از یافته های جدید علمی در برخورد با بیماران اگاهی ندارند، تصریح کرد: ارتباط و تعامل پزشك با بیمار، نقش مؤثری در رضایتمندی بیمار، نتایج درمان، هزینه های پزشکی، كفایت بالینی پزشکان و حتی شکایت از پزشکان داشته است. بازتاب تأكید روزافزون بر مهارت های ارتباطی در پزشکی و آموزش آن را می توان در بیانیه های مجامع بین المللی، رهنمودهای دانشکده های پزشکی و استانداردهای حرفه ای و آموزشی پزشکان مشاهده كرد.

وی خاطرنشان کرد : آموزش پزشکی سرمایه بزرگی است که به دلیل ارتباط با سلامت جامعه و نقش اساسی آن در توسعه باید مورد توجه خاص قرار گیرد ؛ لذا حضور همکاران گروههای مختلف در برنامه های بازآموزی می تواند به رشد و توسعه سلامت عمومی جامعه کمک شایانی نماید.

انتهای پیام

 

زهرا رحیمی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.