جمعه، 19 خرداد 1402

ابلاغ نسخه دوم شناسنامه و استانداردهای خدمات زنان

ابلاغ نسخه دوم شناسنامه و استانداردهای خدمات زنان
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان نسخه دوم شناسنامه و استانداردهای خدمات زنان را جهت بهره برداری مراکز خصوصی این ا ستان ابلاغ نمود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی نظام پزشکی ابلاغ نسخه دوم شناسنامه و استانداردهای خدمات زنان در سایت معاونت درمان به آدرس Ta.mui.ac.ir قسمت اقتصاد درمان ، اداره امور بیمه ها ، تعرفه و ا ستاندارد ،  بخش راهنماهای طبابت بالینی جهت بهره برداری مراکز خصوصی استان اصفهان قابل دریافت است.

زهرا رحیمی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.