جمعه، 19 خرداد 1402

قرار جلب دادرسی برای موسسه آرمان مدیا

قرار جلب دادرسی برای موسسه آرمان مدیا
پیرو اقدام غیر اخلاقی و غیر فرهنگی موسسه آرمان مدیا سازمان نظام پزشکی درجهت حمایت از حقوق جامعه پزشکی اقدام به شکایت کرد.

دکتر سید علی ریاض معاون پارلمانی و حقوقی سازمان نظام پزشکی  درخصوص این شکایت بیان داشت :  در پی شکایت سازمان نظام پزشکی از موسسه آرمان مدیا قرار جلب دادرسی برای این موسسه صادر شد.

بخشی از حکم صادره به شرح زیر است:

 

قرار نهایی

 

بدلالت محتویات پرونده کلاسه 950483 و حسب شکایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با وکالت آقای مجید دهلوی فرزند محمد و ریاست نظام پزشکی شهرستان شاهرود آقای دکتر صالحی مقدم.

آقای حسین شمقدری فرزند جواد متولد 1367، با سواد، متأهل دارای فرزند، ایرانی، مذهب شیعه، فاقد سابقه کیفری و مدیر موسسه آرمان مدیا در تاریخ 30/11/1395 مبادرت به ساخت یک برنامه ویدیوئی و انتشار آن از طریق فضای مجازی مطالبی تحت این عنوان که خبرنگار مربوطه با ارائه برگه ای با تصویر یک پزشک و یک خودرو تحت عناوین پزشکان و خودروسازان با انتساب صریح جرم دزدی به کلیه پزشکان کشور از مردم می پرسد «که آیا پزشکان دزدتر هستند یا خودروسازان؟» و در این فرایند ضمن القای شبهه مفروض بودن دزدی پزشکان و تأیید و تکرار پاسخ هایی که پزشکان دزدترند و مقایسه مافیای پزشکی با مافیای مواد مخدر، کل جامعه پزشکی کشور را به دزدی و خیانت حرفه ای متهم می  نماید. حال این بازپرسی با عنایت به بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله؛

1- شکایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با نمایندگی اداره کل حقوقی وزارت آقای افشاری

2- شکایت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایرا با وکالت آقای مجید دهلوی.

3- دکتر صالحی رییس نظام پزشکی شاهرود.

4- بازبینی سی دی مستند شکایت.

5- دفاع غیرموجه متهم موصوف این بازپرسی

6- سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، این بازپرسی اتهام توهین و افترا متهم موصوف را ثابت و محرز دانسته، ضمن تطبیق عمل ارتکابی وی با مواد 608 و 697 قانون مجازات اسلامی، مستنداً با ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب دادرسی نامبرده را صادر می نماید.

بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.