دوشنبه، 28 خرداد 1403

مطالب موجود برای 'ثبت نام غیرحضوری، شماره نظام پزشکی، فارغ التحصیلان'

سامانه ثبت نام غیرحضوی اعضای سازمان نظام پزشکی رونمایی شد

سامانه ثبت نام غیرحضوی اعضای سازمان نظام پزشکی رونمایی شد

با حضور رئیس کل ،معاونین و مدیران سازمان نظام پزشکی سامانه ثبت نام غیر حضوری اعضای جامعه پزشکی رونمایی شد.