جمعه، 4 تیر 1400
  

گزارش عملکرد 900 روزه اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

«گزارش عملکرد 900 روزه اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل»

به مناسبت 27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی

فصل اول: معرفی شرح وظایف کلی اداره کل اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام پزشکی

اقدامات روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در قالب مجموعه‌ای از فعالیت‌ها صورت می‌گیرد که می‌توان آن‌ها را تحت عنوان‌های زیر بیان نمود:

1. اطلاع‌رسانی و ارتباط با رسانه‌ها

 دریافت اخبار و اطلاعات از معاونتها به‌منظور تنظیم گزارش، تهیه خبر، تعیین سیاستهای خبری و تبلیغاتی و اجرای طرحهای ارتباطی و انتشاراتی با توجه به خطمشیهای کلان سازمان

 ارتباط مستمر، مؤثر و نظام‌مند با اصحاب رسانههای جمعی در بخش‌های مختلف به‌ویژه اجتماعی، علمی و سلامت‌محور

 برنامهریزی و اجرای نشستهای خبری و رسانهای ریاست کل، شورای عالی و معاونتهای سازمان

 برنامهریزی و اجرای فرآیند اطلاع‌رسانی فعالیتهای ریاست کل از طریق رسانههای مکتوب، فضای مجازی و صداوسیما

 پایش روزنامههای کثیرالانتشار، خبرگزاریها و سایتهای خبری از اخبار و مطالب منعکس‌شده حوزه سلامت و تهیه آن در قالب بولتن خبری

 تهیه و پشتیبانی بخش اخبار سایت سازمان

 انعکاس برنامهها و عملکرد سازمان به اعضاء، نهادها و سازمانهای مرتبط به‌عنوان سخنگوی سازمان

 تهیه و تدوین، بیانیهها، اطلاعیهها، آگهیها و پیامهای سازمان

 اقدام در جهت تنویر افکار عمومی و یا اعضاء سازمان از طریق ارسال جوابیه، اصلاحیه و تکذیبیه به مطالب خلاف واقع

 برقراری ارتباط و همکاری با روابط عمومی سازمان‌های مرتبط و نهادهای دولتی

2. تبلیغات، مراسم و مناسبت‌ها:

 برگزاری مناسبت‌های صنفی و سازمانی (روز پزشک –دندان‌پزشک ـ داروساز-ماما و ...)

 تهیه و ارائه پیام تسلیت به اعضای سازمان از سوی ریاست محترم کل

 تهیه و ارائه پیام تبریک زادروز اعضای سازمان از سوی ریاست محترم کل

 تکریم مناسبت‌های دینی و ملی از طریق برگزاری مراسم و مناسبت‌های مربوطه

 تسهیل فرآیند ارتباط و تعامل اعضا، کارکنان با ریاست محترم کل

 معرفی توانمندیها و فعالیتهای بخش‌های مختلف سازمان با استفاده از دانش نوین و شیوههای مناسب تبلیغاتی و نمایشگاهی

 برنامهریزی و اجرای فعالیتهای فرهنگی و فوق‌برنامه برای کارکنان

 اجرا و ارائه خدمات و برنامههای فرهنگی تبلیغی و هنری در قالبهای گوناگون

3. انتشارات و مستندسازی:

 انتشار نشریه سراسری سازمان

 شناسایی، ارتباطگیری و بهرهمندی از توانمندیهای صاحب‌نظران حوزه سلامت در قالب گروه نویسندگان نشریه سراسری

 تهیه آرشیو دیداری و شنیداری (سمعی- بصری) فعالیتهای سازمان

 تهیه عکس، فیلم، تیزر و کلیه نیازمندیهای چندرسانه‌ای سازمان

 تهیه خبرنامه (دوهفته‌نامه) تهران

 مشارکت مؤثر در برنامهریزی و اجرای امور تبلیغاتی، اطلاعرسانی، انتشاراتی و فرهنگی همایشها، نمایشگاهها و جشنوارهها (در صورت نیاز)

 استفاده از سیمرغ درمانگر به‌عنوان نماد پزشکی ایران در الواح تقدیر و برخی مکاتبات

4. افکار سنجی و ارتباطات:

 نظرسنجی از اعضا در خصوص اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در سازمان

 بررسی دیدگاهها و سنجش مخاطبان و گیرندگان خدمات و ارائه نتایج حاصل به مسئولان سازمان بهمنظور اتخاذ روشهای اجرایی مطلوب و تدوین طرح‌ها و برنامههای اجرایی و ارتباطی مناسب.

 پیگیری امور محوله در خصوص انجام به‌موقع وعدههای مسئولان سازمان و انعکاس نتایج حاصل‌شده

 فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل میان اعضا و مسئولان سازمان از طریق برگزاری ملاقات عمومی، مصاحبه، برپایی سخنرانیها - ترتیب سفرها، بازدیدها و ملاقات

سیاست‌های راهبردی اداره کل روابط عمومی

عناوینی که در زیر آمدهاند سیاستهای راهبردی اداره کل روابط عمومی سازمان میباشند. این راهبردها به هنگام برنامهریزی به‌عنوان خطوط راهنمای (Guideline) برنامهریزان به کار میآید.

1- توسعه روابط عمومی از حیث خبری- اطلاعرسانی با تأکید بر صحت و دقت و دفاع از جامعه پزشکی و مردم متناسب با اهداف و قانون تشکیل سازمان مصوب مجلس شورای اسلامی سال 83

2- گسترش ارتباطات ملی و بینالمللی

3- ایجاد بستر مناسب برای اطلاعرسانی دقیق و بهنگام با بهرهگیری از فناوریهای موردنیاز به‌ویژه فناوریهای نوین

4- بهبود کارایی و اثربخشی

5- جذب و توسعه منابع (انسانی، مالی، کالبدی)

6- توسعه کمی، کیفی و امکان تجاری‌سازی برنامههای روابط عمومی

7- بسترسازی به‌منظور نهادینه کردن پاسخگویی در نظام ارائه خدمات و اطلاعرسانی فعالیتهای مستمر و خیرخواهانه جامعه پزشکی

موارد زیر اصول ارزشی هستند که به آن‌ها پایبندیم

1- پایبندی به اصول اخلاق در خبررسانی

2- رعایت حق مالکیت معنوی

3- تکریم پیشکسوتان و خبرنگاران

4- ارتقاء کیفیت و بسط دیدگاه جامعه نگر در پزشکی

اهدافی که دنبال می‌کنیم عبارت‌اند از:

1- اطلاعرسانی دقیق، صحیح و بهنگام

2- پرهیز از هرگونه جنجال رسانههای تبلیغاتی

3- گسترش اطلاعرسانی از فعالیتهای خیرخواهانه جامعه پزشکی

4- اصلاح و بهبود کارایی و اثربخشی خدمات بهداشتی درمانی، آموزشی، پژوهشی

5- مشارکت در حل مسائل بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی و مدیریتی نظام سلامت از طریق افکار سنجی

6- مشارکت در جنبش نرم‌افزاری و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیست‌ساله کشور

روابط عمومی در آینه اسناد، آمار و اطلاعات

 روابط عمومی در سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور
چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی ابلاغی مقام معظم رهبری

با اتکا به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی‌شده و مدبرانهٔ جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی در چشمانداز بیست‌ساله «ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینالملل»

جامعه ایرانی در افق این چشمانداز چنین ویژگیهایی خواهند داشت:

 برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی

 برخوردار از سلامت، رفاه و امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به‌دوراز فقر، فساد، تبعیض و بهرهمند از محیط‌زیست مطلوب

 فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر مؤمن، رضایتمند برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن

 دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت

 نگاهی به برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

تمامی دستگاههای اجرایی کشور موظف‌اند به‌منظور حمایت از نخبگان علمی فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزههای مذکور و بهرهمندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور طی مدت یک سال برنامههای عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان تهیه و از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه کشور به مرحله اجرا درآورند.

 

ما در روابط عمومی سازمان نظام پزشکی علاوه بر آنچه به رشتهٔ تحریر در آمده است سعی کردهایم موارد زیر را در رفتار و کردار و سخنانمان لحاظ کنیم.

1- آگاهانه باشد (وَ لا تَقْفُ ما لَیسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ)

2- نرم باشد (قَوْلًا لَینًا) زبانمان تیغ نداشته باشد

3- حرفی که میزنیم خودمان هم عمل کنیم (لِمَ تَقُولُونَ مِالا تَفْعَلُونَ)

4- منصفانه باشد (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا)

5- حرفمـان مستنـد باشـد (قَولًا سَدیدًا) منطقی حرف بزنیم

6- ساده حرف بزنیم (قَوْلًا مَّیسُورًا)

7- کلام رسا باشد (قَوْلًا بلیغا)

8- زیبا باشد (قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً)

9- بهترین کلمات را انتخاب کنیم (یقُولُوا الَّتی هِی أَحْسَنُ)

10- حرف‌هایمان روح معرفت و جوانمردی داشته باشد (وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا)

11- همدیگر را با القاب خوب صدا بزنیم (قَوْلًا کرِیمًا)

12- کمک کنیم در جامعه حرفهای پاک باب شود (هُدُوا إِلی الطیبِ مِنَ الْقَوْلِ)

فصل 2 : اطلاع‌رسانی و ارتباط با رسانه‌ها

بخش پایگاه خبری- اطلاع‌رسانی

1- برنامهریزی و هماهنگی دریافت و تولید اطلاعات و اخبار و اطلاع‌رسانی

2- ایجاد بانک اطلاعاتی در مورد نظام پزشکیهای سراسر کشور- بیمارستانهای خصوصی و دولتی- فرهنگستانها و نهادهای مرتبط با سلامت

3- تهیه و بارگذاری مشخصات ارکان سازمان و رزومه منتخبین و منتسبین در سایت سازمان

4- اصلاح ساختار اطلاعات و اخبار سایت از طریق تدوین راهبردهای تأمین اطلاعات و اخبار با خرید خدمت خبرنگاری

5- تهیه بولتن خبری روزانه در خصوص اخبار مرتبط با سازمان و موضوع سلامت، بهداشت و درمان بیش از 517 مورد

6- دریافت نامههای الکترونیک و ارسال به رئیس‌کل محترم جهت استحضار 7- ارسال جوابیه نامههای درخواست‌کنندگان از طریق پست الکترونیک یا تماس تلفنی

8- دریافت واکنشهای مخاطبان جهت بررسی افکار عمومی

9- ایجاد بانک اطلاعات، معاونین، مدیران، اعضای شورای عالی، رؤسای شوراهای هماهنگی نظام پزشکی و خبرنگاران

10- ایجاد لینک وب‌سایتهای دیگر و حضور لینک وب‌سایت سازمان در سایر پایگاههای اطلاعرسانی، خبری و سایتهای تخصصی داخلی و خارجی به تعداد 160 وب‌گاه

11- درج و به‌روزرسانی اخبار تصویری

12- ارتباط با مخاطبان از طریق آدرس پست الکترونیکی info@irimc.org

13- انعکاس رویدادهای مهم بخش پزشکی، بهداشت و درمان اعم از پژوهش، تحلیل محتوا، انتشارات، انتصابات، اخبار بولتن، بریده جراید، برنامهها و طرحهای ملی و ...

14- به‌روزرسانی اخبار کانال تلگرام با محوریت اخبار تولیدی روابط عمومی

 

پورتال روابط عمومی باوجود عمر کوتاه خود و تغییرات ظاهری اندک صورت گرفته توانسته مخاطبین بسیاری را جذب نماید به‌طوری‌که در رتبهبندی ALexa از آذرماه 92 تا امروز ارتقا یافته است.خواندن اخبار از روزانه 18 نفر در آذر 92 به‌روزانه 8000 نفر خواننده منحصربه‌فرد (unique user) در آبان ماه 93 بهبودیافته است.

بخش ارتباط با جامعه پزشکی

1- ارسال پیامهای تبریک و تسلیت به مناسبت ایام مختلف ملی، مذهبی و ...

2- تهیه بنر و استند به مناسبت‌های مختلف

3- تصحیح و بروز رسانی اطلاعات از طریق نظام پزشکی شهرستانها - بیمارستانها و سایر نهادها

4- جلب رضایت مراجعین و راهنمایی آنان و ایجاد اطمینان از پیگیری کارشناسان جهت حل مشکلات طبق قانون

5- پیگیری و حصول نتیجه دستورات ریاست کل محترم سازمان در خصوص سازمانها و افراد

6- تهیه پیامهای ریاست کل سازمان به مناسبت‌های مختلف

7- دریافت و پیگیری پیامهای جامعه پزشکی از طریق Email و پیامک

8- پیگیری مکاتبات دریافتی از مردم، جامعه پزشکی و کارکنان در خصوص حل مشکلات مبتلابه  

9. تنظیم هماهنگی و ترتیب دادن مصاحبه با مسئولان، کارشناسان و دستاندرکاران بخش بهداشت و درمان

10. ارسال بولتن روزانه بریده جراید برای 2000 نفر از طریق پست الکترونیک

11. رؤیت بولتن خبری روزانه در کانال تلگرام حدود 10000 نفر

 

گزارش وب‌سایت

 

جناب آقای دکتر زالی

ریاست کل محترم سازمان نظام پزشکی

 

با سلام

احتراماً، گزارش وضعیت وب‌سایت سازمان را ذیلاً به استحضار میرساند.

تاریخچه:

وب‌سایت سازمان پیش از ریاست جنابعالی به‌صورت استاتیک ساخته‌شده و توسط شرکت «سایت ساز» در خارج از سازمان نصب‌شده بود که بارگذاری مستقیم و سریع اخبار توسط روابط عمومی سازمان را غیرممکن میساخت، بنابراین به‌ندرت خبری توسط سازمان تهیه و بر روی این وب‌سایت قرار میگرفت.

پس از تأکید جنابعالی برای بهبود وضعیت این وب‌سایت، زیرساخت این سامانه در اداره فناوری اطلاعات طراحی شد و ساخت آن در دو مرحله به‌صورت برون‌سپاری و با هزینهای کمتر از 15 میلیون تومان زیر نظر این‌جانب انجام گرفت. علیرغم اینکه این سامانه هنوز جای گسترش از دید قابلیتهای نرم‌افزاری را دارد ولی این امکان را فراهم کرده است که اداره کل روابط عمومی بتواند راسا در هرلحظه و از هرکجا به بارگذاری اخبار، اخبار تصویری، اسلایدر و آگهیهای تبلیغاتی اقدام نماید.

آمار مقایسهای:

آمارهای زیر که از مراکز معتبر بینالمللی استخراج‌شده است نشانگر تبدیل وب‌سایت نظام پزشکی از یک سامانه بلااستفاده به مهم‌ترین مرجع اخبار برای اعضاء سازمان و سایر علاقه‌مندان میباشد که این مهم مرهون تلاشهای بی‌شائبه آقای دکتر لاری پور و تیم ایشان در اداره کل روابط عمومی سازمان میباشد.

 

7sib.ir

Salamatnews.com

Irimc.org

 

2000

800

2200

رتبهبندی ازنظر تعداد کاربران

74.10%

58.90%

18.40%

ضریب ترک وب‌سایت *

1.5

2.23

5

مشاهده صفحات توسط کاربر **

01:57

02.55

07:19

دقایق حضور کاربر در سایت ***

 

 

* ضریب ترک وب‌سایت نشانگر تعدادی از کاربران است که به سایت مراجعه میکنند ولی به دلایلی ازجمله بیاستفاده بودن وب‌سایت برای ایشان، بدون ورود به سایت آن را ترک میکنند. بنابراین کوچک بودن این ضریب نشانگر کاربری بالاتر سایت میباشد.

** مشاهده صفحات توسط کاربر، نشانگر متوسط تعداد صفحات مشاهده‌شده توسط یک کاربر میباشد.

*** دقایق حضور، نشانگر متوسط تعداد دقایقی ست که یک کاربر در داخل سایت باقی میماند.

نتیجهگیری:

تأمل اندکی در آمار فوق نشان میدهد که گر چه ازنظر تعداد کاربران، سایتی مانند سلامت نیوز هنوز جایگاه بالنسبه بالاتری از سایت سازمان را اشغال نموده است ولی ازنظر میزان استفاده کاربری، وب‌سایت سازمان به طرز معنیداری مقام بالاتری را احراز کرده است. این در حالی ست که سایت سازمان پیش‌ازاین، به دلیل تعداد بسیار معدود بینندگان اصولاً در فهرست رتبهبندیهای بینالمللی قرار نمیگرفت، لذا به نظر میرسد که کمتر وب‌سایتی از سرعت رشد سایت سازمان برخوردار بوده باشد که این مهم، بیشک نشانگر عملکرد قابل‌تقدیر آقای دکتر لاری پور و تیم ایشان میباشد. همچنین مقایسه قدمت کم سایت خبری و امکانات محدود اداره کل روابط عمومی سازمان با قدمت و امکانات گسترده دو عدد از بزرگترین و قدیمیترین سایتهای خبری و اطلاعات سلامتی کشور، به ارزش عملکرد این اداره میافزاید.

لازم به ذکر است که زیرساختی مشابه آنچه در اختیار اداره کل روابط عمومی سازمان قرارگرفته است، برای شهرستانها ساخته‌شده و مدتهاست که آماده بهرهبرداری میباشد و منتظر تبیین مسائل حقوقی آن توسط شورای عالی میباشیم تا انشالله پنل مدیریتی آن در اختیار شهرستانها قرار گیرد.

پیشنهادهای:

پیشنهاد میشود که جهت هر چه پربارتر شدن وب‌سایت خبری سازمان، یک گرافیست وب حرفهای در اختیار اداره کل روابط عمومی سازمان قرار گیرد تا با ایجاد تصاویر حرفهای برای اسلایدر، اخبار و آگهیها ظاهر سایت را نیز جذابتر سازد.

در انتها لازم به ذکر است که موفقیت وب‌سایت خبری سازمان، متأثر از دو عامل نیروی کارشناسی خبره و زیرساخت IT مناسب میباشد که سرمایهگذاری جهت تأمین این دو مهم، میتواند به ارتقاء کیفیت خدمترسانی در هر یک از ارکان سازمان منجر گردد. لذا همانند گذشته، پیشنهاد تقویت همه‌جانبه بنیه اداره فناوری اطلاعات سازمان را مجدداً تقدیم میدارم.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          دکتر علیرضا گلچین                                                                                                                                                            مشاور IT رئیس‌کل

و مدیر داده‌پردازی سازمان

برنامه‌های آتی

1- اجرای فاز دوم طرح روابط عمومی الکترونیک

2- ارسال نشریه به‌صورت ماهانه به اعضای ذینفع و اطلاعرسانی از طریق پیامک

3- ایجاد خط تلفن مستقیم چهار شمارهای صرفاً برای جامعه پزشکی جهت درخواستها، انتقادات و پیشنهادهای صنفی تحت عنوان (صدای درمانگر، طبیب، طبیبانه)

4- طراحی سیستم قوی اطلاعرسانی پورتال به صورتی که این سایت جزء بهترین، جامع و روزآمدترین سایتهای اطلاعرسانی بهداشت و درمان کشور باشد (سایت فعلی توسط اداره فناوری اطلاعات ساخته و بارگذاری شده است)

5- شناسایی و بهرهگیری مؤثر از قابلیتها و ظرفیتهای رسانهای جدید

 انواع خبر

اخبار تولیدی: به اخباری گفته می‌شود که سوژه آن توسط خود خبرنگار مطرح و اقدام به گرفتن مصاحبه با فرد موردنظر می‌کند.

اخبار پوششی: به اخباری گفته می‌شود که خبرنگار در همایش‌ها؛ نشست‌ها و رویدادهایی که ارگان‌های مختلف اقدام به برگزاری آن کرده‌اند شرکت می‌کند و اخبار مربوطه را انعکاس می‌دهد.

اخبار دریافتی: به اخباری گفته می‌شود که ارگان‌های مرتبط با حوزه سلامت اقدام به مخابره و ارسال آن توسط فکس؛ ایمیل و پیامک نموده‌اند.

اخبار search: به اخباری گفته می‌شود که با رصد خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها تهیه‌شده است.

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

سایت

نشریه

خبرنامه

جمع

1

دکتر علیرضا زالی

رئیس‌کل

408

102

82

592

2

دکتر عزت اله گل علیزاده

معاون پشتیبانی

18

6

2

26

3

دکتر محمد جهانگیری

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی

42

12

12

66

4

دکتر محمدحسین بخش

معاون آموزشی و پژوهشی

2

2

2

6

5

دکتر داوود امی

معاون سابق آموزشی و پژوهشی

6

2

-

8

6

دکتر سید علی ریاض

معاون پارلمانی و حقوقی

6

2

-

8

7

دکتر سعید ساعی

معاون رفاهی و اجتماعی

10

4

6

20

8

دکتر علی فتاحی

معاون انتظامی

6

2

-

8

9

دکتر رضا لاری پور

مدیرکل روابط عمومی

6

3

6

15

10

دکتر حجت اله مقیمی

قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی و نظارت

6

-

4

10

11

دکتر شهریار خاقانی

مدیرکل نظارت بر تبلیغات

4

-

-

4

12

دکتر محسن خلیلی

قائم‌مقام معاون انتظامی

8

2

-

10

13

دکتر اسماعیل ایدنی

رئیس شورای عالی

15

8

4

27

14

دکتر محمد صاحب‌الزمانی

نایب‌رئیس اول شورای عالی

10

6

6

22

15

دکتر سید حمید خوئی

نایب‌رئیس دوم شورای عالی

6

4

2

12

16

دکتر محسن مصلحی

دبیر شورای عالی

12

2

4

18

17

دکتر حسین بابایی

عضو شورای عالی

4

2

4

10

18

دکتر انوش برزیگر

عضو شورای عالی

2

-

-

2

19

دکتر علی‌اصغر پیوندی

عضو شورای عالی

14

3

2

19

20

دکتر عباسعلی جوادی

عضو شورای عالی

-

-

2

2

21

دکتر محمدرضا خردمند

عضو شورای عالی

6

-

2

8

22

دکتر داریوش طاهر خانی

عضو شورای عالی

14

3

2

19

23

دکتر فرزاد فرقان

عضو شورای عالی

10

2

6

18

24

دکتر حسین قشلاقی

عضو شورای عالی

8

2

2

12

25

دکتر محمدمهدی گلمکانی

عضو شورای عالی

5

2

-

7

26

دکتر عباسعلی خادمی

عضو شورای عالی

2

1

2

5

27

دکتر بهنام عباسیان

عضو شورای عالی

16

2

4

22

28

دکتر نوید ناصری

عضو شورای عالی

30

8

10

48

29

دکتر یداله سهرابی

عضو شورای عالی

6

6

4

16

30

دکتر سید علی‌اکبر سید مهدی

عضو شورای عالی

3

3

-

6

31

دکتر محمود فاضل

عضو شورای عالی

31

8

4

45

32

دکتر مرتضی حیدری

عضو شورای عالی

2

1

-

3

33

دکتر فرجود شکوهی

عضو شورای عالی

31

2

4

37

34

نوشین زنده زبان

عضو شورای عالی

6

2

2

10

35

سکینه کفایی

عضو شورای عالی

2

1

1

4

36

دکتر ایرج فاضل

نماینده وزیر در شورای عالی

14

5

1

20

37

دکتر عباس آقازاده

رئیس مجمع عمومی

46

8

4

58

38

دکتر علیرضا اسپید

نایب‌رئیس مجمع عمومی

2

-

2

4

39

دکتر لاله تدین

نایب‌رئیس دوم مجمع عمومی

3

-

2

5

40

مجید دهلوی

مشاور حقوقی نظام پزشکی

1

-

-

1

41

اخبار دارویی

اعضای انجمن داروسازان ایران و تهران

29

3

-

32

42

گزارش‌ها+متفرقه

 

368

138

82

588

43

کمیسیون مجلس

رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

10

22

1

33

44

دکتر محمدمهدی حفیظی (تهران)

عضو هیئت‌مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ

1

1

-

2

45

دکتر محمدمهدی قیامت (تهران)

عضو هیئت‌مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ

12

4

-

16

46

دکتر ایرج خسرو نیا (تهران)

عضو هیئت‌مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ

15

4

4

23

47

دکتر محمد بیات

رئیس هیئت عالی انتظامی

1

2

2

5

48

دکتر محمود عباسی

عضو شورای حقوقی نظام پزشکی

8

3

-

11

49

دکتر علی نوبخت

دبیر مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی

1

1

1

3

50

دکتر علی سجادی

سرپرست حوزه ریاست

2

-

1

3

51

دکتر انوشیروان محسنی بندپی

مدیرعامل وقت

سازمان بیمه سلامت ایرانیان

2

1

-

3

52

دکتر سید تقی نوربخش

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

3

2

-

5

53

دکتر سید حسن هاشمی

وزیر بهداشت و درمان

45

5

4

54

54

دکتر ایرج حریرچی

قائم‌مقام وزیر بهداشت و درمان

9

-

-

9

55

دکتر محمد حاجی آقاجانی

معاون درمان وزیر بهداشت

9

2

3

14

 

فصل 3: تبلیغات،مراسم و مناسبت‌ها

یکی از وظایف مهم روابط عمومی سازمان برگزاری مراسمهای مناسبتی است. از تعیین زمان مناسب، درخواست رزرو سالن، هماهنگی با هنرمندان، چاپ و طراحی دعوتنامه و بنر و استند، آماده کردن پیام و متن الواح تقدیر، پیگیری اماکن، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی و دعوت از میهمانان همه و همه بر عهده روابط عمومی است و اگرچه معمولاً با همکاری سایر بخشها به‌ویژه مالی، تدارکات و دادهپردازی صورت میگیرد ولی از قدیم گفتهاند که «پیروزی هزار پدر دارد و شکست یتیم است».

به لطف خدای یگانه و حمایت رئیس‌کل محترم سازمان تاکنون در تمامی مراسمهایی که روابط عمومی برگزار کرده یتیم نبوده است.

برگزاری مراسم روز پزشک در سال 93 به‌صورت جشنوارهای 3 روزه و با اعتماد ریاست کل محترم سازمان به ظرفیتهای داخلی منحصراً توسط تیم اجرایی اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل برگزار شد.

در این مراسم که در تالار وزارت کشور و با جمعیتی بالغ‌بر 000/9 نفر برگزار شد، نه‌تنها از بودجه سازمان هیچ هزینهای صورت نگرفت بلکه بیش از یک میلیارد ریال سودآوری در پی داشت.

در سال 94 مراسم روز پزشک با عنوان جشنواره چهرههای ماندگار با تأسی به سال قبل به‌صورت سه‌روزه با تمشیت معاونت رفاهی به بخش خصوصی سپرده شد و درآمدزایی سال گذشته تکرار نشد.

نمونه روز پزشک ظرفیت بسیار خوبی را برای درآمدزایی اختصاصی سازمان نظام پزشکی پیش روی نهاد به‌گونه‌ای که میتوان از طریق جذب حامیان مالی و هم‌چنین خدماتی که از طریق بخش خصوصی میتوان به اعضا ارائه داد درآمدزایی مناسبی داشت و کمتر متکی به پرداختهای همکاران به‌عنوان حق عضویت و ... بود.

نمونهای از مواردی که قابلیت سودآوری دارند را علاوه بر برگزاری مراسمها و یادوارهها به شرح زیر برمی‌شماریم.

 انواع کلاسهای آموزشی

 سرمایهگذاری در حوزههای مختلف اعم از زمین و مسکن- سهام شرکتهای داروسازی و مانند آن.

 برگزاری کنگرهها، همایشها و سمینارها و دورههای بازآموزی به‌صورت مستمر که قابلیت جذب اسپانسری بالایی دارد.

 تأسیس دانشکده علمی کاربردی مانند سایر نهادها و ارگانها و تربیت کاردان در رشتههای حوزه سلامت و تعریف رشتههای بین‌رشته‌ای (Interdiciplinary)

 انواع فعالیتها در حوزههای مختلف ورزشی که قابلیت بازاریابی مناسب دارد و البته از استقبال بالایی برخوردار است.

 فراهم آوری امکانات و جذب بودجههای لازم برای کارهای پژوهشی اولویتدار حوزه سلامت که شایستگی انجام برخی از آن مختص سازمان نظام پزشکی است مثل نوشتن گایدلاینها

 برگزاری تورهای مسافرتی و گردشگری و عقد قرارداد با هتلها و آژانسهای مسافرتی و ...

 ایجاد Convention Center سالن کنفرانس برگزاری کنگرههای اختصاصی پزشکی با امکانات متنوع تفریحی، ورزشی و علمی نظیر استخر، کتابخانه، رستوران و ...

 تبلیغات پزشکی اعم از مطبها، سهام، ساختمان پزشکان، تجهیزات پزشکی، داروخانه، مراکز ترک اعتیاد، کنگرههای علمی و ...

جذب اسپانسر مراسم بزرگداشت روز پزشک سال 93

حدود یک میلیارد ریال

 

مجموع مبالغ تخفیف گرفته‌شده برای مراسمها (سالن، گروه موسیقی و ...)

حدود یک میلیارد ریال

جذب تبلیغات برای نشریه سراسری و سالنامه سال 94

بیش از یک میلیارد ریال

کاهش هزینه چاپ نشریه سراسری با عقد قرارداد با آستان قدس رضوی

حدود یک میلیارد ریال

انجام رایگان سردبیری، ویراستاری، تولید محتوا و ...

جهت نشریه سراسری- خبرنامهها- سالنامه سال 93 و 94

حدود یک میلیارد ریال

پوشش رایگان تصویری و ساخت ویژه‌برنامه 30 دقیقهای مراسم روز پزشک سال 93- استقرار دوربین سیار شبکه 3

+ اجرای رایگان برنامهها به‌عنوان مجری در مراسمها

(1- چهارمین همایش سراسری مسئولان هیئت‌های انتظامی 2- مجمع عمومی سازمان 3- همایش رابطین بیمه و صندوق تعاون و رفاه 4- مراسم تجلیل از دکتر عباس شیبانی 5- مراسم روز بزرگداشت علوم آزمایشگاهیان 94 6- مراسم روز جهانی ماما 94 و ...)

حدود چهارصد میلیون ریال

 

ازآنجایی‌که سازمان نظام پزشکی از حق عضویت و پرداختهای اعضای خود ارتزاق میکند شایسته است تصمیم گیران به‌گونه‌ای عمل نمایند که بتوان با جذب منابع مالی به طرق مختلف همانطور که پیش‌ازاین نیز اشاره شد از اتکا به وجوه پرداختی توسط همکار آن‌که اکثراً نارضایتی نیز به همراه دارد کاسته شود.

تعداد پرسنل روابط عمومی تا پایان سال 93 شش نفر بود که در یک سال اخیر به هشت نفر افزایش یافت. اگر میانگین حقوق یک کارمند به‌طور متوسط ماهانه 2 میلیون تومان در نظر گرفته شود در سی ماه گذشته مبلغی حدود چهارصد میلیون تومان حقوق پرداخت‌شده است. با در نظر گرفتن جدول بالا عملاً مدیریت روابط عمومی در سی ماه تصدی خودکفا بوده و از بودجه سازمان هیچ استفادهای نکرده است و این‌یک دستاورد بزرگ محسوب میشود.

 بزرگداشت روز پزشک سال 1393

اول شهریورماه برابر با زادروز حکیم ابوعلی سینا و روز پزشـک مراسمی طی سـه روز در تالار بزرگ کشور برگزار شد.

در این مراسم رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، هیئت‌رئیسه شورای عالی و مجمع عمومی حضور داشتند.

در این برنامه هنرمندانی چون سالار عقیلی، محمد علیزاده، گروه سون، حسن ریوندی، دکتر امید عامری، دکتر پیروز نیا و محمدرضا حسینیان به اجرای برنامه پرداختند.

 بزرگداشت روز پزشک سال 1394

سال 94 مراسم روز پزشک برای هماهنگی جهت حضور دکتر صالحی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی حال و هوای دیگری داشت؛ و بالاخره موفق شدیم. هم برجام مصوب میشد و هم یکی از برگزیدگان از پزشکان و فرماندهانی بود که سالها در نیروی دریایی ارتش خدمت کرده بود و چند روز پیش‌ازاین به رحمت خدا رفته بود، البته خانوادهاش حضور داشتند.

این مراسم در سالن همایشهای بین‌المللی برج میلاد و توسط بخش خصوصی اجرا شد. وزرای بهداشت و رفاه، مدیران عامل بیمهها و برخی نمایندگان مجلس میهمانان جشنواره چهرههای ماندگار پزشکی بودند. بزرگداشت روز دندان‌پزشک سال 1393

با حضور هیئت‌مدیره انجمن دندانپزشکی و همت معاونت رفاهی سازمان، سالن برج میلاد پایگاه ثابت مراسم بزرگداشت روز دندان‌پزشک شده است.

با گذر از تعطیلات نوروزی فقط چند روز به این مراسم مانده است. تیم روابط عمومی دست‌به‌کار میشود تا مراسمی بیافریند شایسته. جلساتی منظم برگزار میشود و امور طراحی و چاپ بلیت، رزرو سالن، هماهنگی با مجری و خوانندهها و استندآپ کمدی، مجوز ارشاد و اماکن، تهیه الواح تقدیر و رزومهها، مدیریت سالن و هر کار دیگر بر زمین‌مانده با حسن خلق همکاران روابط عمومی اگرچه با مشقتهای بسیار اما ممکن میشود.

 بزرگداشت روز دندان‌پزشک سال 1394

روز دندان‌پزشک با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن همراه شده است. به پیشنهاد معاونت رفاهی و تأیید ریاست کل سازمان از بانوان پرتلاش این رشته تجلیل میشود.

بانوانی که علاوه بر زحمات خانه و وظیفه سنگین همسری و مادری در رشته خویش سرآمدند.

با هماهنگیهای صورت گرفته توسط روابط عمومی سازمان سال پیش گروه رضا صادقی آمدند و امسال گروه بابک جهانبخش.

 بزرگداشت روز دندان‌پزشک سال 1395

 بزرگداشت روز آزمایشگاهیان 1394

آخرین روزهای فروردین 94 سالن کتابخانه ملی میزبان بیش از پانصد نفر از همکاران علوم آزمایشگاهی، پاتولوژی، ژنتیک و ... است. مراسمی به مناسبت بزرگداشت حکیم سید اسماعیل جرجانی و روز آزمایشگاهیان.

با همکاری انجمنها و حضور پیشکسوتان رشتههای مختلف علوم آزمایشگاهی این مراسم به‌یادماندنی شد.

 بزرگداشت روز آزمایشگاهیان 1395

این بار تالار مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) و دومین سال پیاپی که با همکاری انجمنهای علوم آزمایشگاهی از بزرگان این رشتهها تقدیر میشود.

مراسم امسال با حضور چهرههای هنری و جوانترها شکل ویژهای دارد. طنازی حسن ریوندی و صدای مخملین حجت اشرف زاده پس از سخنان و گلایههای به‌حق مسئولان و رئیس‌کل سازمان در عدم توجه به رشتههای پاراکلینیک، لبخند و آرامش را به ارمغان میآورد. پذیرایی پایان‌بخش مراسم است و تشکر حضار در آن واپسین لحظات نشاندهنده رضایت از زحمات چندروزه تیم روابط عمومی.

نقش جامعه پزشکی در دفاع مقدس

وقتی‌که عبارت سالهای جنگ و نقش جامعه پزشکی را میبینم، یاد خدمات متقابل دفاع مقدس و پزشکی میافتم. بزرگ‌مردان و شیر زنانی که در عرصه دفاع خوش درخشیدند و هنوز هم تجربیات گران‌بهایشان چراغ راه جامعه پزشکی است. آن‌ها که خودکفایی را در همان سالها بیهیچ چشمداشتی معنی کردند. درود خدا بر روان پاک و مطهر شهدای گران‌قدر، جانبازان و ایثارگرانی که خالصانه درراه دین و میهن از جان‌مایه گذاشتند. عید سعید غدیر، روز امامت مولای متقیان و شاه مردان فرصتی بود تا از پایمردی و فتوت جوانان آن روزها و پیشکسوتان این روزها سخن گفت. این مراسم که با پیشنهاد ارزنده معاونت رفاهی سازمان و با حضور جانشین فرمانده سپاه برگزار شد در نوع خود بینظیر بود.

 بزرگداشت روز فیزیوتراپی 1393

به همت نمایندگان فیزیوتراپی در شورای عالی نظام پزشکی بزرگداشت این روز باشکوه خاصی برگزار شد و از دانش‌آموختگان و فرهیختگان این رشته تجلیل به عمل آمد.

 آیین تجلیل از پرفسور ولی اله محرابی

شهریورماه 94 یکی از روزهایی است که مقام شامخ استادی موردتکریم و تعظیم قرار میگیرد. در مراسم رونمایی از دائره‌المعارف تاریخ مصور پزشکی و تجلیل از پدر جراحی اطفال ایران همهٔ دوستان و همکلاسیهای دیروز مرتب و منظم رأس ساعت مقرر حضور داشتند. با خودم فکر میکردم آیا سالهای دیگر که از امروزیها تقدیر میشود، همکلاسان و دوستان و شاگردان با همین اشتیاق حضور مییابند؟! و خوشحال بودم که سازمان نظام پزشکی در زمان حیات اساتید حرمتشان را پاس داشته و از زحماتشان تجلیل و الگوهای (Role model) این جامعه را معرفی میکند. امید که این فرایند مستمر باشد.

  آیین نکوداشت دکتر عباس شیبانی

در ادامهٔ روند پاسداشت بزرگان جامعه پزشکی دکتر عباس شیبانی گزینهٔ بسیار مناسبی بود که بنا به پیشنهاد رئیس‌کل محترم و با همکاری معاون رفاهی توانستیم مراسمی بهپاس سالها خلوص و بزرگواری او برگزار کنیم.

همه آمده بودند، وزیر و وکیل، کشوری و لشگری، پزشک و پرستار، اعضای شورای شهر و حتی آن‌ها که هیچ سمتی نداشتند و فقط به‌صرف ابراز علاقه و ارادت پای به سالن کتابخانه ملی گذارده بودند.

از رئیس محترم کتابخانه ملی و مرکز اسناد نیز صمیمانه سپاسگزاریم که در برگزاری آیینهای بزرگداشت همراه ویژه ما بودهاند.

برای مراسم دکتر شیبانی با پیشنهاد و حمایت قائم‌مقام معاون پشتیبانی و هماهنگیهای صورت گرفته قرار بود کتابچهای به زیور طبع آراسته شود که درنهایت با تلاش خبرنگاران روابط عمومی و تلخیص و ویراستاری مطالب، ویژه‌نامه‌ای با گفتارهایی از سرلشگر فیروزآبادی- دکتر فاضل، حجتالاسلام سید محمود دعایی، دکتر مرندی، دکتر منافی، دکتر حداد عادل، دکتر لواسانی منتشر شد که ماحصل 3 ماه تلاش بیوقفه است.

  بزرگداشت روز جهانی ماما سال 1394

روز ماما هرسال با شعار جهانی ویژهای برگزار میشود؛ سالهای پیش، مراسم این روز با همکاری سایر نهادها برگزار میشد.

امسال تصمیم گرفتیم منحصراً خودمان برگزار کنیم البته ابتدا وزارت بهداشت همراهی کرد و سپس مسیر به‌گونه‌ای دیگر طی شد! به‌هرروی این همکاران اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بودند که آستین همت بالا زدند و ظرف کمتر از 72 ساعت مراسمی آفریدند درخور تحسین. لبخند رضایت حاضران پاسخ شایستهای بود به سه شب بیخوابی و خستگی.

فصل 4:انتشارات و مستندسازی

 نشریات

 آماده‌سازی نشریه سراسری بیش از 800 صفحه

- 5 جلد چاپ‌شده

- 2 جلد ویراستاری‌شده

 همکاری در چـاپ ماهنــامه و ویژهنامههای تخصصی دستیار 5 جلد

- دستیار خون و انکولوژی

- دستیار روان‌پزشکی و مغز و اعصاب

- دستیار قلب و عروق

- ماهنامه تخصصی دستیار شماره 18

- ماهنامه تخصصی دستیار شماره 19

 انتشار 15 شماره خبرنامه

 50 صفحه رزومه شهدا و بزرگان جامعه پزشکی ویژه سالنامه

در خبرنامههای منتشره سعی شد علاوه بر انتقال اخبار جاری به مسائل صنفی به‌ویژه بیمارستانهای خصوصی پرداخته شود.

سرمقاله خبرنامهها

 

دکتر علیرضا زالی

رئیس‌کل سازمان

دکتر اسماعیل ایدنی

رئیس شورای عالی

دکتر علی‌اصغر پیوندی

رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ

عضو شورای عالی

دکتر حسین قشلاقی

عضو شورای عالی

رئیس هیئت‌مدیره صندوق تعاون و رفاه

دکتر نوید ناصری

عضو شورای عالی

دکتر عباسعلی جوادی

عضو شورای عالی

دکتر بهرام معظمی

مدیرعامل بیمارستان پارس

دکتر سیروس تابش

مدیرعامل بیمارستان نیکان

دکتر محمدحسین بنی اسد

مدیرعامل هتل بیمارستان گاندی

دکتر محمدرضا نوروزی

مشاور وزیر در امور بیمارستانهای خصوصی

دکتر رهبر مژدهیآذر

رئیس انجمن داروسازی

دکتر رضا لاری پور

سردبیر

 

سالنامه

پیش‌ازاین سالنامهها و نشریههای سازمان با قراردادهایی برون‌سپاری میشد و بخش آگهی و تبلیغات آن به گروهی و چاپ و تولید محتوا به همان گروه یا به دیگران سپرده میشد.

اما سالنامههای سال 93 و 94 با معرفی مشاهیر برجسته پزشکی، اولینهای هر رشته و شهدای والامقام جامعه پزشکی توسط اداره کل روابط عمومی گردآوری و تنظیم شد.

با نگاهی به رزومهها و عکسهای پیشکسوتان دشواری این راه دریافتن مطالب و خلاصهبرداری و سختیهای طراح در تصحیح عکسها کاملاً مشهود است.

اگرچه ظاهر بیرونی سالنامه چنگی به دل نزد، بازخورد نیک مخاطبان از محتوا از زشتی صورت کاست و بر زیبایی سیرت افزود.

 سمعی و بصری

 عکاسی از مناسبتها و همایشها و گردهماییهای مورد درخواست

 تصویربرداری از مناسبتها و رویدادهای جاری و همایشها و مراسمها

 انجام امور مستندسازی و آرشیو عکس و فیلم به دو شیوه دستی و رایانهای

 بارگذاری عکسها در بخش اخبار تصویری سایت سازمان

 ارائه خدمات مدیریت سالنهای همایش به لحاظ نور، صدا و تصویر

 تکثیر فیلم، عکس و لوح فشرده و ارائه آن به درخواستکنندگان

 هماهنگی پوشش تصویری 99 برنامه (کنگره اجلاس، گردهمایی و ...)

 حفظ و ثبت بیش از 25000 عکس در آرشیو اداره کل روابط عمومی

فصل 5:ارتباطات مردمی و مطالعات افکار عمومی و برنامهریزی ارتباطی

اداره سایت و پایگاه خبری اطلاع‌رسانی

 دبیر سرویس پرونده و مصاحبه

 دبیر سرویس گزارش و مقاله

 اداره ارتباط با رسانه‌ها

 ارسال دعوت‌نامه‌ها از طریق پیام کوتاه

 ارسال اخبار مهم و اطلاع‌رسانی عمومی

 ارسال پیام کوتاه برای مناسبت‌ها و برنامه‌ها

 اداره انتشارات

 واحد نشریات ادواری

 نشریه سراسری

 دوهفته‌نامه

 واحد هنری و سرویس فنی

 اداره سمعی و بصری

 واحد عکاسی

 واحد تصویربرداری

 واحد آرشیو

 اداره ارتباطات مردمی و مطالعات افکار عمومی و برنامه‌ریزی ارتباطی

 واحد نظرسنجی- نقد و بررسی- تحلیل محتوا

 واحد بانک اطلاعات تخصصی روابط عمومی

 واحد تشریفات

یکی از دیگر از وظایف مهم روابط عمومی برنامه‌ریزی و هماهنگی مراسم استقبال و پذیرایی از میهمان و مقامات می‌باشد.

 قوت STRENGTH

1- جلسات ماهانه بررسی عملکرد

2- اعتقاد به ارزش کاری نیروی انسانی

3- اعمال رهبری مناسب

4- بهره‌مندی از طراح و گرافیست متخصص

5- سیستم آرشیو به‌روز و کارآمد

6- ارتباط مستمر و مناسب با سایر بخش‌ها

7- وجود پایگاه خبری اطلاع‌رسانی و نشریه سراسری

8- وجود برنامه راهبردی و عملیاتی

9- برخورداری از فهرست اولویت‌های کاری

10- اعمال تفویض اختیار

11- بهره‌مندی از نیروهای مرتبط با رشته‌های دانشگاهی

12- اهتمام به الکترونیکی کردن سیستم

13- قدرت در جذب منابع مالی و شناخت فرصت‌ها

14- ارائه ترازنامه بهنگام عملکرد

15- پاسخ به انتظارات واقعی مراجعین

16- تقویت زیرساخت‌ها

17- استقرار مدیریت مشارکتی

18- جدیت کارساز و نگرش مثبت مدیر

19- آگاهی کافی کارکنان از شرح وظایف

20- وجود روحیه تیمی

21- استقلال روابط عمومی

 ضعف WEAKNESS

1- انگیزه ناکافی نیروی انسانی

2- عدم وجود دفتری جهت اداره انتشارات

3- کمبود نیروی انسانی متخصص متناسب با حجم فعالیت

4- ضعف در ارزشیابی نیروی انسانی

5- نبود نظام تنبیه و تشویق در سیستم کلی سازمان (در مجموعه روابط عمومی به این منظور سیستمی طراحی‌شده است)

6- ضعف در فن‌آوری، ارتباطات و اطلاعات و امکانات لازم الکترونیکی و ابزارهای جدید جستجوگر

7- ضعف در بازاریابی‌های عنداللزوم

8- ضعف ارتباطی در واحدهای مختلف

9- عدم ساماندهی نظام آماری

10- عدم وجود آرشیو دقیق قبلی

11- عدم وجود چارت تشکیلاتی متناسب

12- عدم وجود تجهیزات مناسب و پیشرفته

13- عدم امکان استقرار خبرنگاران در محیطی آرام متناسب با فعالیت حرفه‌ای

14- درج اخبار نظام پزشکی بدون ذکر منبع در سایر سایت‌ها

15- نبود وسیلهٔ نقلیه در اختیار

 فرصت‌ها OPPORTUNITY

1- قوانین و مقررات حاکم

2- وجود اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری

3- وجود استعدادهای درخشان در کشور

4- امکان دسترسی به تجربیات سایر ارگان‌ها

5- وجود بستر مناسب جهت ارتباط با بخش خصوصی

6- امکان تعیین معیارها و سیاست‌های تشویقی

7- تدوین پروتکل‌های همکاری با رسانه‌های جمعی

8- تدوین و عملی کردن سیاست‌های جدید انتشاراتی

9- امکان ایجاد روابط عمومی الکترونیک

 تهدیدها THREAT

1- توان کم تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی

2- دیرکرد حمایت اعتباری از تلاشگران این عرصه

3- شفاف نبودن سیاست‌گذاری در ارتباطات بین‌المللی

4- ضعف تحصیلات خبرنگاران رسانه در حوزه سلامت

5- توزیع ناعادلانه منابع و تخصیص‌های مالی

6- عدم تفکر فعالیت بین بخشی

7- مقررات بوروکراتیک گردش کاری

8- اظهارنظر و دخالت‌های غیر کارشناسانه

 ارزش‌ها VALUES

1- تعهد به رسالت و اهداف سازمان

2- نقد مؤثر

3- ارتباط مؤثر درون و برون‌سازمانی

4- ارائه خدمات باکیفیت

5- اطلاع‌رسانی مؤثر به ذینفعان

6- رضایت مشتریان و کارکنان

7- مشارکت ذینفعان

8- همکاری بین بخشی

9- حمایت‌طلبی اولیه و ثانویه (Advocacy)

 

فصل 6: مکاتبات

فصل 7:تصاویر

 گاهی وقتها که فرصتی برای اندیشیدن به گذشته فراهم میشود این شعر حافظ را زمزمه میکنم که

مقام امن و می بی‌غش و رفیق شفیق

 

گرت مدام میسر شود زهی توفیق

جهان و کار جهان جمله هیچ‌درهیچ است

 

هزار بار من این نکته کردهام تحقیق

و از خود میپرسم بهترین کارمان در این مدت چه بوده است؟

و یکی از بهترین اوقات ما زمانی بود که در معیت ریاست کل محترم سازمان به دیدار پیشکسوتان و بزرگان جامعه پزشکی و یا هنرمندان و تأثیرگذاران عرصه اجتماعی کشور میرفتیم. این دیدارها که معمولاً یکشنبهها و سهشنبهها ساعت 19 آغاز میشد، گاه تا پاسی از شب ادامه داشت و همهٔ همکاران من باجان و دل همراه و همقدم بودند. آنچه یاد گرفتیم در هیچ کتاب و دفتری به تحریر نیامده است و این است جذبه آموزش کولهباری از تجربه، حکمت، اخلاق و منش که ما را چون شاد گری عاشق به این مکتب‌خانه میکشاند. واقعاً اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد؛ باقی همه بیحاصلی و بیخبری بود.

دیدار با خانواده شهید دکتر حبیب جریری

دکتر حبیب جریری در سال 1311 در شهر شیراز دیده به جهان گشود. وی در دوران تحصیل همواره شاگرداول بود. وی سپس در رشته داروسازی بورسیه ارتش شد و به زبانهای انگلیسی، فرانسه و اسپرانتو آشنایی کامل داشت.

در زمان شاه دستگیر و به 13 ماه زندان محکوم شد پس از آزادی از زندان دوباره به دانشگاه رفت و دکترای علوم آزمایشگاهی را نیز دریافت کرد. ایشان در سالهای 40 و 50 مسئول آزمایشگاه درمانگاه تراب بود.

پس از پیروزی انقلاب به سمت دبیر کل کمیتهٔ جهانی پیکار با بیسوادی منصوب شد. سپس استاندار سیستان و بلوچستان و در دیماه سال 1358 به سمت استاندار تهران منصوب شد. با شروع جنگ تحمیلی در 15 مهرماه 59 به همراه یک گروه پزشکی به جبهه رفت و پس از مدتی به اسارت نیروهای عراقی درآمد و تاکنون دیگرکسی از سرنوشت او خبر ندارد.

دیدار با دکتر خاچاطوریانس

متخصص جراحی - رئیس هلال‌احمر آبادان

دکتر دوا پطروسی خاچاطوریانس از جراحان پیشکسوتی است که 50 سال پیش مدرک تخصصی جراحی عمومی دریافت کرده است. وی پیش از انقلاب در آبادان مسئول درمان این شهر بود و در سالهای 61 تا 65 از دلاوران جبهههای نبرد حق علیه باطل.

وی اکثر مریضانش را رایگان درمان کرد و به‌رغم موقعیتهای فراوان هیچ‌گاه جلای وطن نکرد.

همسر ایشان خانم اما ناربینیان‌که از انگلیس مدرک پرستاری دریافت کرده مترون مرحوم دکتر محمد قریب بوده است.

عیادت مرحوم بهمن فرزانه

نویسنده و مترجم

مرحوم بهمن فرزانه مترجم بیش از 50 عنوان کتاب به زبان فارسی است که از آثار مشهور او میتوان به ترجمه صدسال تنهایی گابریل گارسیا مارکز اشاره کرد.

 

مراسم خاک‌سپاری دکتر شیخالاسلام

اولین وزیر بهداری

مرحوم دکتر شیخ‌الاسلام متولد 1310 تبریز و متخصص ارتوپدی از آمریکا و اولین وزیر بهداری ایران بود که تربیت بیش از 1000 متخصص در منطقه خاورمیانه و 400 متخصص در ایران از تلاشهای اوست.

 

دیدار با دکتر حاتمی زاده

فوق تخصص جراحی قلب و توراکس

دکتر محمد حاتمی زاده شاعر، نقاش، نویسنده و استاد جراحی توراکس، قلب و ریه است.

وی متولد 1304 و فارغالتحصیل دانشگاههای بوستون، نیویورک و فیلادلفیا آمریکا است.

 

دیدار با دکتر دهقان

متخصص جراحی

دکتر رحیم دهقان متولد 1304 از اساتید برجسته جراحی است؛ که پس از فراغت از تحصیل از دانشگاه بوستون آمریکا، در کمپ دانشگاهی نمازی شیراز و سپس بیمارستان شهدای تجریش به‌عنوان رئیس بخش و معاون آموزشی به تربیت شاگردان بسیاری همت گماشت.

 

 عیادت استاد فرهنگ شریف

استاد موسیقی

فرهنگ شریف استاد مسلم موسیقی و نوزانده چیره‌دست تار است.

 

 دیدار با دکتر رودگرمی

معاون بهداری کل ارتش در دوران دفاع مقدس

متولد 1305 در شیراز و متوفی 1394

 دانشآموخته دکترای عمومی پزشکی از دانشگاه تهران

 رئیس بیمارستان نیروی دریایی بندرعباس

 فرمانده منطقه یکم دریایی بندرعباس

 معاونت بهداری کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس (70-58)

 

دیدار با دکتر ابوالقاسم قاسمی

اولین داروساز بابل

وی که متولد 1300 میباشد در سال 1325 از دانشکده داروسازی فارغ‌التحصیل و بلافاصله در شهر بابل اولین داروخانه را در سال 1326 بنا نهاد.

 

دیدار با دکتر پیژاشریف

از پیشکسوتان بیماریهای کودکان

دکتر محمدحسن شریف متولد سال 1309 از پاریس است که تحصیلات پزشکی عمومی خود را در سال 1337 در دانشگاه ژنو سوئیس به پایان رساند و 4 سال بعد یعنی در سال 1341 در رشته بیماری کودکان از دانشگاه جان هاپکینز امریکا فارغ‌التحصیل شد.

 

دکتر علیرضا زالی، رئیس‌کل سازمان همچنین در جامعه هنری کشور از مرحوم مرتضی پاشایی، استاد شجریان،

مسعود کیمیایی و عباس کیارستمی نیز عیادت کرده است.

 

حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود ...

 

امیدواریم انشاءالله جامعه پزشکی و تشکیلات جدید نظام پزشکی بتوانند

 آن‌چنان‌که شایستهٔ این حرفهٔ مقدس و پاکیزه و شایستهٔ مردم است

 آیندهٔ خودشان و آیندهٔ کشور را تنظیم کنند.

مقام معظم رهبری 6/8/92