پنجشنبه، 2 اردیبهشت 1400
  
شهر آدرس تلفن فاکس تلفاکس کدپستی صندوق پستی وب سایت
اسفراين اسفراین - خیابان امام رضا - ضلع جنوبی میدان ابن سینا - کوچه شهید عباسپور - سازمان نظام پزشکی - - 058-37226969 9661919810 -
بجنورد بجنورد - ميدان توحيد - ابتداي خيابان سيدجمال الدين اسدآبادی پلاک 385 0584-2230555 - - - -
شيروان شیروان - خیابان امام رضا - جنب اداره بیمه ایران مرکزی - طبقه فوقانی دکتر محمدی 0583-6232611 - - 9461613955 -