پنجشنبه، 2 اردیبهشت 1400
  
شهر آدرس تلفن فاکس تلفاکس کدپستی صندوق پستی وب سایت
بيرجند بيرجند - خيابان طالقانی - طالقانی 5 - شهید کوشه ای 5 056-32231066/056-32220901 056-32237527 - 7084396354 -
طبس طبس - خيابان امام خمينی (ره) - جنب بانک قوامین 056-32829955 - - 9791887823 -
فردوس فردوس خيابان شهيد مطهری - بلوار شفاء - ساختمان سازمان نظام پزشکی 0534-2228250 - - - -
قاينات قاينات - شهر قاین - خیابان نامجو - بین نامجو 2 و 4 - پلاک 84 056-32526290 056-32528220 - 9761814765 -