پنجشنبه، 2 اردیبهشت 1400
  
شهر آدرس تلفن فاکس تلفاکس کدپستی صندوق پستی وب سایت
اسلامشهر اسلامشهر - میدان نماز - خیابان تعاون - روبروی اتوبوسرانی - ساختمان پارس - طبقه دوم 021-56691400 021-56691401 - - -
بهارستان بهارستان - نسيم شهر - ميدان 7 تير - نبش بلوار کشاورز - روبروی بانک ملی - طبقه 3 - واحد 9 021-56781200 021-56766717 - 3766199553 -
پاکدشت پاکدشت - بلوار امام رضا - میدان مادر - خیابان دانشجو 3 - نبش تکاور 1 - پلاک 17 - طبقه اول - واحد 4 021-36441699 021-36440710 - 3391454653 -
تهران تهران - خیابان كارگر شمالی - خيابان شهيد فرشی مقدم (خ شانزدهم) - پلاک 119 84130 - - 1439837953 -
دماوند دماوند، جيلارد، کوچه هنرستان حسابي، ساختمان شبکه بهداشت و درمان، طبقه دوم، سازمان نظام پزشکي دماوند 021-76343200 ، 021-76342929 - - 3971886131 -
رباط کريم رباط کريم - بلوار آزادگان - بعد از زیرگذر داودیه - کوچه گلستان دوم - پلاک 28 021-56434860 - 021-56431867 - -
شهريار شهريار - بلوار کارگر - بين ميدان جهاد و ميدان بسيج - ساختمان شهید کایگانی - طبقه اول - واحد ا و 2 021-65265151/021-65221173/021-65248859 021-65265151 - 3351913548 -