پنجشنبه، 2 اردیبهشت 1400
  
شهر آدرس تلفن فاکس تلفاکس کدپستی صندوق پستی وب سایت
اردبيل اردبيل - خيابان حافظ - کوچه پست - جنب اداره پست 2-33729961-045 33729963-045 - 5615786735 -
پارس آباد پارس آباد – خيابان شهيد مدني – جنب داروخانه دکتر جهانبخش 045-32789442 045-32789442 - - -
خلخال خلخال - سه راه بیمارستان قدیم - ابتدای خیابان شهید مظفر عزیزی 32424565-045 32424565-045 - 5681763115 -
مشکين شهر مشکين شهر - خيابان 22 بهمن - جنب فروشگاه بهداشتی متولی 32521666-045 32521666-045 - 5661978997 -