چهارشنبه، 17 آذر 1400
  
  • 1400/09/03
روزنوشت

دکتر بهرام عین اللهی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سرعت واکسیناسیون علیه کرونا در ایران جهش قابل توجهی یافت

وضعیت کنترل بیماری کرونا در ایران مناسب است اما نگرانیهایی هم داریم. بروز موج جدید کرونا در سایر کشورها، ما را برای آینده نگران کرده است.

شرایط بیماری کرونا در ایران تا چندماه پیش، مناسب نبود و روزانه حدود ۵۰ هزار بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی می شد و حتی به ۷۰۰ مورد مرگ و میر بیمار کرونایی در یک روز هم رسیده بودیم اما با تقویت واکسیناسیون و البته مشارکت عظیم مردمی در واکسیناسیون، امروز وضعیت بیماری در ایران، بهتر شده است. 

در ایران امکانات بهداشتی و درمانی خوبی داریم. در کشور علاوه بر خدمات ارزنده و شبانه روزی نیروهای بهداشتی و درمانی، حدود یک هزار بیمارستان، ۲۰ هزار عضو هیات علمی و ۱۵۰ هزار تخت بیمارستانی فعال هستند.

در ایران واکسن های ۵ مجموعه داخلی شامل برکت، پاستور، رازی، فخرا و سیناژن تا کنون وارد سبد واکسیناسیون کشوری کرونا شده است و این واکسن های داخلی در انواع پلتفرم های مطرح دنیا در ایران ساخته شده است.