چهارشنبه، 12 بهمن 1401

دبیران کمیته‌های تخصصی کشوری کووید ۱۹ منصوب شدند

دبیران کمیته‌های تخصصی کشوری کووید ۱۹ منصوب شدند
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عنایت به بازآرائی کمیته کشوری کووید-۱۹ و تجمیع تمامی کمیته‌های تخصصی درذیل آن، در احکام جداگانه‌ای دبیران کمیته های تخصصی "اپیدمیولوژی و پژوهش"، "طب ایرانی"، "اقتصاد و سلامت" و "تشخیص و درمان کووید" را منصوب کرد.

 دکتر قاسم جان بابایی در احکامی دکتر مسعود یونسیان را به عنوان دبیر کمیته تخصصی "اپیدمیولوژی و پژوهش"، دکتر نفیسه حسینی یکتا را به عنوان دبیر کمیته تخصصی "طب ایرانی"، دکتر اکبری ساری را به عنوان دبیر کمیته "تخصصی اقتصاد و سلامت" و دکتر پیام طبرسی را به عنوان دبیر کمیته تخصصی "تشخیص و  درمان کووید" منصوب کرد.

بنابر اعلام وبدا، متن این احکام به شرح زیر است:

"جناب آقای دکتر مسعود یونسیان
استاد محترم اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
با سلام
باعنایت به بازآرائی کمیته کشوری کووید-۱۹ و تجمیع تمامی کمیته های تخصصی درذیل آن و بر اساس توان علمی حضرتعالی به عنوان دبیر کمیته تخصصی "اپیدمیولوژی و پژوهش" منصوب می شوید.
با عنایت به اهمیت موضوع ضروری است موارد زیر در اولویت اقدامات قرار گیرد:
۱-    ایجاد هماهنگی با کمیته علمی کشوری جهت انجام مطالعات و کارآزمایی های مربوطه
۲-    ارزیابی مطالعات صورت پذیرفته در زمینه تشخیص و درمان بیماری کووید-۱۹
۳-    بهره گیری از داده های مرتبط با کرونا و تحلیل داده ها جهت بهره برداری در تدوین پروتکل های کشوری و تبیین سیاست های آتی و همچنین آماده سازی گزارش های لازم به مراجع بالادستی
بدیهی است در زمینه پروژه های تحقیقاتی و تدوین مطالعات هماهنگی کامل با معاون محترم تحقیقات و فناوری صورت پذیرد.

سرکار خانم دکتر نفیسه حسینی یکتا
مدیر کل محترم دفتر طب ایرانی و مکمل
با سلام
باعنایت به بازآرائی کمیته کشوری کووید-۱۹ و تجمیع تمامی کمیته های تخصصی درذیل آن و بر اساس توان علمی سرکار عالی به عنوان دبیر کمیته تخصصی "طب ایرانی" منصوب می شوید. با عنایت به اهمیت موضوع طب ایرانی لازم است موارد زیر در اولویت اقدامات قرار گیرد:
۱-    ارزیابی مداخلات انجام شده از طب سنتی در کشورهای جهان و طب ایرانی درحوزه پیشگیری، تشخیص و درمان و امکان استفاده از آن در پروتکل های کشوری به عنوان طب مکمل
۲-    جمع آوری و بررسی تمام محصولات تولید شده در زمینه طب ایرانی و طرح در کمیته کشوری با هماهنگی دبیرخانه کمیته علمی کشوری
۳-    پیگیری در ساماندهی استفاده مطلوب از پروتکل های ابلاغی طب ایرانی در زمینه کووید -۱۹ در مراکز مرتبط

جناب آقای دکتر اکبری ساری
استاد محترم اقتصاد سلامت و رییس موسسه ملی سلامت
با سلام
باعنایت به بازآرائی کمیته کشوری کووید-۱۹ و تجمیع تمامی کمیته های تخصصی درذیل آن و بر اساس توان علمی و اجرایی حضرتعالی به عنوان دبیر کمیته تخصصی "اقتصاد و سلامت" منصوب می شوید. ضروری است موارد زیر دراولویت اقدامات انجام گیرد:
۱-    ارزیابی هزینه اثر بخشی خدمات تشخیصی ودرمانی انجام شده در زمینه کووید -۱۹
۲-    انجام HTA قبل از ورود هر دارو یا محصولات دانشی در زمینه تشخیص و درمان کرونا در فرمولری کشور
۳-    ارزیابی هزینه اقتصادی کرونا بر حوزه سلامت و تحلیل وارزیابی خدمات حوزه سلامت بغیر از کرونا در ایام پاندمی
۴-    شناخت و ارزیابی نقاط شکننده حوزه های سلامت در پاندمی کرونا
بدیهی است در همه زمینه های فوق هماهنگی لازم با دبیرخانه کمیته علمی کشوری به عمل آید.

جناب آقای دکتر پیام طبرسی
استاد محترم عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
با سلام
باعنایت به بازآرائی کمیته کشوری کووید-۱۹ و تجمیع تمامی کمیته های تخصصی درذیل آن و بر اساس توان علمی حضرتعالی به عنوان دبیر کمیته تخصصی "تشخیص و  درمان کووید" منصوب می شوید. با عنایت به اهمیت موضوع ضروری است موارد زیر دراولویت اقدامات انجام گیرد:
۱-    بروز رسانی گایدلاین ها و استانداردهای ابلاغی کشور با  استفاده از آخرین گایدلاین ها و مقالات معتبر جهان
۲-    ارزیابی مطالعات انجام شده در داخل کشور و بررسی کاربرد آن در راهنمای کشوری
۳-    ساماندهی و بروزرسانی راهنماهای ابلاغی مرتبط با سلامت روان، توانبخشی، تغذیه و ...
۴-    تدوین راهنمای تشخیصی درمان کرونا در زمینه مادران باردار و کودکان و ...
۵-    بررسی عوارض عفونی و غیر عفونی ناشی از بیماری کووید-۱۹ از جمله عفونت های قارچی و مشکلات متابولیک، عوارض قلبی و عروقی و...
بدیهی است تمام هماهنگی لازم درهمه زمینه ها با دبیرخانه کمیته علمی کشوری صورت پذیرد."

دکتر امیر صدری امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.