پنجشنبه، 20 مرداد 1401

ظفرقندی از رئیس بانک مرکزی خواستار شد:

تعویق سه ماهه سر رسید اقساط بانکی جامعه پزشکی

تعویق سه ماهه سر رسید اقساط بانکی جامعه پزشکی
رئیس کل سازمان نظام پزشکی درنامه ای خطاب به رئیس بانک مرکزی خواستار به تعویق انداختن سه ماهه سررسید اقساط بانکی جامعه پزشکی بر مبنای مصوبه شورای پول و اعتبار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی نظام پزشکی تصویر نامه در ذیل آمده است:

زهرا رحیمی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

جاودانی جمعه, 26 اردیبهشت,1399 16:18
با سلام و تشکر
نتیجه این نامه نگاری نهایتا به کجا ختم شده؟ مؤثر واقع شد؟
بانک ملت با بنده تماس گرفته و درخواست غرامت 20 میلیون و هفتصد هزار تومانی برای تعویق سه قسط کرده. لطفا پیگیری شود.
ممنونم