ﺳﻪشنبه، 7 تیر 1401

باحضورسفیراتریش درسازمان نظام پزشکی برگزارشد

باحضورسفیراتریش درسازمان نظام پزشکی برگزارشد
ملاقات رئیس کل سازمان با نمایندگان شرکت‌های تجهیزات پزشکی اتریش

بهگزارش ادارهکل روابط عمومی و اموربین الملل سازمان نظام پزشکیدیداررئیس کلسازمان نظام پزشکیباسفیر اتریشدرمحل این سازمانبرگزارشد. در این  دیدارکه با حضوردکترکاوه سیدانمشاوربین‌الملل سازمان،دکتررضا لاری‌پورمدیرکل روابط عمومی،دکترشیما نقویمدیرامور بین‌المللیسازمان و نمایندگانشرکت‌هاي تجهیزات پزشکیاتریش برگزارشد: فريدريش اشتيفت سفیراتریش ضمن سپاسازدعوت سازماننظام پزشکی، بهرابطه‌ی خوب دوکشور و مجموعه‌هایپزشکی اتریش وایران اشاره کرد و از تبادلدانشجویان و اساتیدبین دو کشورگفت و اعلامکرد در اتریشپزشکان ایرانی  زياديوجوددارند کهمشغول طبابت هستند.


دراین دیداردکترعلیرضازالی رئیسکل سازمان نیزضمن خوش‌آمد گوییبه ظرفیت‌های  مختلفسازمان نظام پزشکی و وضعیت کاریاین سازمان  پرداختو از وضعیتبخش‌های دولتی وخصوصی درمانی درایران گفت .

وی با اشاره به حضور نمایندگان شرکت‌های مختلف تجهیزات پزشکی در این جلسه ابراز امیدواری کرد که بتوان حمایت‌های لجستیکی و برنامه‌ریزی برای تجهیز بیمارستان‌های ایرانی توسط این شرکت‌ها انجام شود. در پایان مقرر شد نمایندگان این شرکت‌ها بازدیدی از برخی از بیمارستان‌های تهران داشته باشند.
امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.