دوشنبه، 11 مهر 1401

دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی منصوب شد

 دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی منصوب شد
با حکم دکتر باقر لاریجانی معاون آموزش و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی دکتر محمد عبدالهی به عنوان دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن حکم انتصاب دکتر عبدالهی به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر محمد عبدالهی

استاد محترم دانشگاه

سلام علیکم

تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت یکی از مهمترین پایه های تحول در نظام ارائه خدمات است که نقش برجسته در توسعه کشور دارد .گسترش نگاه تحولی به حیطه های مختلف آموزشی از جمله آموزش داروسازی مبتنی بر نیازهای ملی و بانگاهی به آینده از ضروریات ارتقاءجایگاه کشور در عرصه های مختلف منطقه ای و جهانی است.

نظر به تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی به عنوان دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی تعیین می گردید.

انتظار می رود با همکاری کلیه اعضای بوردهای تخصصی و اعضای هیات علمی دانشگاهها و دانشکده های داروسازی در تحقق اهداف زیر بکوشید:

·         تلاش در جهت ارتقاءسطح سلامت جامعه از طریق بازنگری در برنامه های درسی و آموزش های رایج دانشکده های داروسازی در تمامی مقاطع

·         کوشش مستمر در جلب همکاریهای بین بخشی در وزارت متبوع به منظور تامین این هدف

·         جلب همکاریهای موثر اعضای محترم بوردهای تخصصی و استفاده فراگیر از ظرفیت همه اعضای هیات علمی داروسازی در ارتقاءکیفی آموزش

·         تحلیل و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز این بخش با همکاری واحدهای ذیربط و برنامه ریزی برای تامین نیاز کشور بخصوص در مناطق کمتر برخوردار

·         تقویت نقش دانشکده های داروسازی در ارائه خدمات به جامعه

·         برنامه ریزی در جهت تامین هیات علمی مورد نیاز دانشکده های داروسازی و نظارت بر ایفای تعهدات دانش آموختگان رشته های تخصصی داروسازی

·         ارتقاء کیفی آزمون ها ؛بروز رسانی و کارآمد سازی استانداردهای اعتبار بخشی برنامه ای و موسسه ای

·         کاهش تصدی گری و واگذاری امور صف به دانشگاهها و واحدهای ذیربط تا حد ممکن

·         توسعه همکاریهای بین المللی از طریق بسترسازی برای جذب فراگیر از کشورهای خارجی ؛طراحی کوریکولوم های مشترک ؛شناساندن مدارک دانش آموختگان در سایر کشورها.

توفیق جنابعالی را در اعتلای نظام آموزش عالی سلامت از خداوند متعال خواستارم.

دکتر باقر لاریجانی

معاون آموزش و دبیرشورای آموزش پزشکی و تخصصی

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.