شنبه، 5 فروردین 1402

دومین حضور وزیر بهداشت در سازمان نظام پزشکی

دومین حضور وزیر بهداشت در سازمان نظام پزشکی
وزیربهداشت، برای دومین بار با حضور در سازمان نظام پزشکی با رییس کل سازمان دیدار و گفتگو کرد.

  به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل سازمان نظام پزشکی، دکتر سعید نمکی وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح روزشنبه با حضور در سازمان نظام پزشکی با دکتر محمدرضا ظفرقندی رییس کل سازمان نظام پزشکی دیدار و گفتگو کرد.

بنابراین گزارش در این دیدار که معاون کل و مدیرکل حوزه وزارتی  وزارت بهداشت نیز حضور داشتند، وزیر بهداشت و رییس کل سازمان نظام پزشکی، پیرامون مباحث روز حوزه سلامت و مسایل و مشکلات جامعه پزشکی گفتگو کردند.