ﺳﻪشنبه، 7 تیر 1401

هنوز در پرونده مرحوم کیارستمی تخلف پزشکی محرز نیست

رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشوربا ابرازتاسف عمیق ازمرگ مرحوم کیارستمی گفت :در پرونده آقای کیا رستمی هنوز بروز خطا و تخلف محرز نشده و همه اظهارنظرها در حد احتمال است. بنابراین نباید این خطا را به تمام قشر پزشکان تعمیم داد. چرا که اعتماد مردم و کسانی که به خدمات این قشر نیاز دارند خدشه دار خواهد شد.

دکتر اسماعیل ایدنی رییس شورای عالی نظام پزشکی در واکنش به اظهارات تند داریوش مهرجویی که پزشکان مرحوم کیارستمی را قاتل و...خوانده بود اظهارداشت :آقای مهرجویی ممکن است در حالت عصبانیت صحبت هایی بیان کرده باشند اما باید بدانیم بی تردید هر کسی هر حرفی می زند باید مسوولیت مدنی آن را نیز در نظر بگیرد. واقعیت این است که در هر صنف و قشری ممکن است تخلف و اشتباه و خطا رخ دهد اما مسیر رسیدگی به این خطا و تخلف را قانون مشخص کرده است.

وی با ابراز تاسف ازمرگ این کارگردان سرشناس بین المللی گفت: ما از مرگ آقای کیا رستمی بسیار متاسف هستیم .واقعیت این است که در همه جای دنیا قصور پزشکی رخ می دهد  اما اینکه بخواهیم بگوییم دراین ماجرا قصور پزشکی رخ داده یا خیر نیازمند کار کارشناسی دقیق هستیم.

وی افزود :طرح مسایلی که نیازمند بررسی حقوقی است در فضای عمومی جامعه جز اینکه تشویش ایجاد کند و به اعتماد مردم نسبت به این قشر آسیب بزند نتیجه دیگری ندارد.حال آنکه بی تردید امروزه هزاران پزشک درکشور خدمات ارزنده بسیاری به بیماران ارائه می دهند که برهیچکس پوشیده نیست.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی تصریح کرد :بحث رسیدگی به قصور احتمالی و اینکه  مقصران در چارچوب قانون باید پاسخگو باشند یک موضوع است اما اینکه بخواهیم اعتماد مردم و نیازمندان به خدمات جامعه پزشکی را خدشه دار کنیم و مردم در دریافت این خدمات دچار مشکل شوند بحثی دیگر است.

وی افزود :از آنجا که پزشک با نیت خیرخواهانه ارائه خدمت می کند پس در بحث خدمات پزشکی و اتفاقاتی که در این میان رخ می دهد شامل عناوین مجرمانه نمی شود. چرا که گاهی عوارض غیر قابل پیشگیری هستند. البته ممکن است گاهی بر اثر نبود مهارت پزشک اتفاقی رخ دهد که این را بررسی های کارشناسانه مشخص می کند.ضمن اینکه  روند رسیدگی به شکایت های پزشکی در چندین مرجع مانند سازمان نظام پزشکی، پزشکی قانونی و قوه قضائیه  قابل پیگیری است تا برای احقاق حق جای شک و شبهه ای باقی نماند.

دکتر ایدنی درادامه اظهار داشت :طرح این مسایل در فضای عمومی و احساسی راه به جایی نمی برد. هر چند تالم خاطر و ناراحتی از مرگ آقای کیا رستمی برای دوستان و همکارانشان  باعث برخی واکنش ها شده است اما آنها باید مطمئن باشند که رسیدگی به قصور و تخلف و عوارض پزشکی مسیر قانونی  مشخصی دارد و امکان ندارد مقصران مجازات نشوند . به خصوص که وزیر بهداشت و درمان و رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیزدر این خصوص  دستور پیگیری ویژه  صادر کرده اند.پس افکارعمومی مطمئن باشند که  بی تردید به این پرونده  عادلانه  رسیدگی خواهد شد وهیچ اغماضی هم صورت نخواهد گرفت. 

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.