ﺳﻪشنبه، 5 مهر 1401

مصوبات دوازدهمین جلسه شورای عالی

دوازدهمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی مورخ 97/5/18 برگزار و مصوبات آن اعلام شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مصوبات دوازدهمین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی به شرح ذیل است:

*با توجه به گزارش ارائه شده مبنی بر عدم تخصیص ارز دولتی به تعداد قابل توجهی از مواد مصرفی و تجهیزات در بخش های مختلف منجمله دندانپزشکی و آزمایشگاهی که منجربه افزایش شدید قیمت تمام شده گردیده و عملاً ادامه فعالیت در این بخش ها بسیار مشکل تر از قبل گردیده است ، مقرر گردید:

 الف کمیسیون تخصصی مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی در اسرع وقت نسبت به بررسی دقیق موضوع و استعلام از انجمن های علمی و ارائه لیست مربوطه جهت انعکاس به مبادی ذیربط اقدام نمایند.

ب کمیسیون تخصصی مشورتی  تعرفه و بیمه در اسرع وقت نسبت به بررسی میزان تاثیر افزایش قابل توجه به قیمت مواد مصرفی و تجهیزات پزشکی بر جزء فنی تعرفه اقدام و نتیجه به دبیرخانه شورای عالی منعکس گردد.

*پیرو مصوبات شماره 15و14 پنجمین جلسه شورای عالی مورخ 5/11/96 در خصوص لزوم فعال تر شدن حوزه روابط عمومی سازمان در حوزه های مختلف منجمله ارائه گزارش به موقع و مناسب عملکرد ارکان مختلف سازمان از طرق مختلف منجمله بولتن خبری ، فضای مجازی ، توجه به مناسبت های تخصصی حوزه سلامت و جامعه پزشکی و ... مقرر گردید کمیسیون تخصصی مشورتی اطلاع رسانی و رسانه نسبت به بررسی موضوع و ارائه پیشنهاد اقدام نماید.

*پیرو مکاتبه شماره 5970/21/100/1397 مورخه 2/5/1397 رئیس محترم کمیسیون تخصصی مشورتی اخلاق پزشکی و مشاور عالی رئیس کل مبنی بر لزوم تدوین منشور اخلاقی سازمان نظام پزشکی ویژه (ارکان سازمان ، معاونین، مدیران و کارکنان سازمان) مقرر گردید کمیسیون تخصصی مشورتی اخلاق پزشکی نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نماید.

 

*با توجه به وجود برخی موانع که منجر به عدم ابلاغ راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای جامعه پزشکی به نظام پزشکی های سراسر کشور گردیده و نیز مکاتبه شماره 3964/21/100/1397 مورخه 30/3/97 نائب رئیس محترم کمیسیون تخصصی مشورتی انتظامی مقرر گردید رئیس محترم شورای عالی در خصوص ایجاد هماهنگی نهائی فیمابین روسای محترم کمیسیونهای تخصصی مشورتی اخلاق پزشکی و انتظامی اقدام بنحویکه حداکثر تا پایان مردادماه 97، امکان ابلاغ آن فراهم گردد، بدیهی است تغییرات مورد توافق رئیس محترم شورای  عالی و روسای محترم کمیسیونهای فوق الذکر مورد تائید شورای عالی می باشد.

 

*با توجه به لزوم فعالیت بیشتر شورای عالی در بعد نظارتی خود و نظر به شروع به فعالیت کمیسیون تخصصی مشورتی نظارت ماده 15 مقرر گردید حداکثر ظرف یک ماه آتی این کمیسیون نسبت به ارائه گزارش اقدامات انجام شده و پیشنهادات خود جهت اجرای بهینه ماده 15 قانون بویژه بند الف این ماده به دبیرخانه شورای عالی  اقدام نماید.

 

*با توجه به اینکه تدوین مجازاتهای جایگزین مجازات حبس در دستور کار کمیسیون تخصصی مشورتی انتظامی قرار دارد مقرر گردید نسبت به جمع آوری پیشنهادات اعضای محترم شورای عالی و نظام پزشکی های سراسر کشور و انعکاس به کمیسیون انتظامی اقدام گردد.

*مقرر گردید کمیسیون تخصصی مشورتی پزشک خانواده ظرف یک ماه آتی نسبت  به ارائه گزارش در خصوص چگونگی اجرای قانون سطح بندی خدمات و نظام ارجاع در کشور و پیشنهادات مروبطه منجمله امکان راه اندازی نظام ارجاع دربخش خصوصی اقدام نماید.

*با توجه به مشکلات اجرائی قانون مدیریت پسماندهای پزشکی مقرر گردید کمیسیون تخصصی مشورتی مالیات و عوارض ضمن بررسی کامل موضوع نسبت به ارائه پیشنهادات عملیاتی خود در این خصوص اقدام نماید.

 

*آئین نامه مجمع عمومی سازمان موضوع تبصره یک و دو ماده هفت قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران بشرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت .

با توجه به ارائه گزارش بازرسان محترم سازمان در جلسه مجمع عمومی 18/5/97 مقرر گردید کمیسیون نظارت ماده 15 نسبت به بررسی موارد و ارائه گزارش به شورای عالی اقدام نماید./ن

برچسب ها : شورای عالی
امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.