ﺳﻪشنبه، 2 مرداد 1403

مطالب موجود برای 'سهم سلامت، تولید ناخالص ملی، رئیس شورای عالی نظام'

سهم سلامت از GDPدر سراشیبی سقوط دست و پا می زند

رئیس شورای عالی نظام پزشکی:

سهم سلامت از GDPدر سراشیبی سقوط دست و پا می زند

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه حساب های ملی سلامت چند سال است انجام نشده است، گفت: سهم سلامت حدود۴درصدحدس زده می شودودرسرآشیبی سقوط دست وپا می زند.