پنجشنبه، 20 مرداد 1401

مطالب موجود برای 'انتصاب، نظام پزشکی، مشاور اجرایی، دکتر فرزاد امیدی'

انتصاب مشاور اجرایی سازمان

انتصاب مشاور اجرایی سازمان

رئیس کل سازمان در حکمی دکتر فرزاد امیدی را به عنوان مشاور اجرایی سازمان منصوب کرد.