یکشنبه، 19 آذر 1402

مطالب موجود برای 'امتیاز باز آموزی، نظام پزشکی، پروانه مطب، وزارت به'

امتیاز باز آموزی اعضای بالای 75 سال تعدیل شد

در پی درخواست سازمان نظام پزشکی:

امتیاز باز آموزی اعضای بالای 75 سال تعدیل شد

در پی درخواست سازمان نظام پزشکی، امتیاز باز آموزی اعضای بالای 75 سال تعدیل شد