سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 19 اسفند 1401

انتخابات بازرسین مجمع عمومی نظام پزشکی برگزار شد

به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی ؛ انتخابات بازرسین مجمع عمومی نظام پزشکی امروز جمعه 19 اسفندماه 1401 برگزار شد. چهار نفر از اعضای مجمع عمومی کاندیدای بازرسی شدند که از 116 تعرفه توزیع شده ؛ تعداد آرای شرکت کنندگان به شرح ذیل است:

1-فهیمه قاسمی 92 رای 

2-علی محمد مظلومیان 91 رای

3- محمد رضا اقبالی 75 رای

4-عباس رجبی کاشانی 47 رای

گفتتی است از بین آرا اخذ شده ؛ 3 رای باطله بود.

سه منتخب اول به عنوان بازرس مجمع عمومی و دکتر عباس رجبی کاشانی به عنوان  عضو علی البدل انتخاب شدند.

انتهای پیام

روتیتر