سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 05 اردیبهشت 1401

انتصاب مشاور اجرایی سازمان

متن حکم دکتر رئیس زاده به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر فرزاد امیدی

عضو محترم مجمع سازمان نظام پزشکی

سلام علیکم

نظر به توانمندی و تعهد جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور اجرایی سازمان منصوب می گردید. انتظار می رود با تعامل با ارکان سازمان ضمن پیگیری مجدانه امور اجرایی نسبت به اجرای برنامه ها، جهت پیشبرد اهداف متعالی سازمان موفق و منصور باشید.

توفیقات جنابعالی را در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) از خداوند منان خواستارم.

دکتر محمد رئیس زاده

رئیس کل

روتیتر