سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 24 بهمن 1400

وبینار نسخه نویسی در مامایی برگزار می شود

دکتر محمدرضا عزیزی، مدیر آموزش سازمان نظام پزشکی در خصوص اهداف برگزاری این وبینار به خبرنگار اداره کل روابط عمومی بیان کرد:  این وبینار در راستای عمل به وظایف سازمان نظام پزشکی در برگزاری دوره‌های آموزشی جهت ارائه آخرین دستاوردهای علم پزشکی در زمینه نسخه نویسی در مامایی برگزار می‌شود که دارای۳ امتیاز بازآموزی بوده و گروه‌های هدف شامل کارشناسی ارشد و کارشناسی مامایی است.

وی در خصوص محورهای مورد بحث در این وبینار اظهار کرد: اصول نسخه نویسی صحیح و اشکال مختلف داروها، داروهای مجاز تجویزی توسط ماما، مروری بر ocp ها در بازار و طب مکمل گیاهی از جمله  موضوعاتی است که در این وبینار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: علاقه مندان جهت شرکت در این وبینار می توانند به آدرس: https://learn.irimc.org/course/29919

مراجعه نمایند.

روتیتر