سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 02 بهمن 1400

عضویت دکتر رئیس زاده در کمیته اخلاق جامعه جراحان

متن حکم دکتر فاضل به شرح زیر است:

همکار گرانقدر

جناب آقای دکتر محمد رئیس زاده

با سلام و نهایت احترام

با توجه به سوابق و نقش مسئولانه و ارزشمند آنجناب در سامان دهی امور پزشکی، به عنوان عضو کمیته اخلاق جامعه جراحان ایران برگزیده می شوید.

حضور جنابعالی در این کمیته مهم نویدبخش موفقیت های بیشتری خواهد بود

دکتر ایرج فاضل

رئیس جامعه جراحان ایران

روتیتر