سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 02 بهمن 1400

قیمت واقعی تعرفه ها در نظر گرفته شود

دکتر محمد رئیس زاده در مصاحبه با فارس گفت: طی سالهای اخیر منابع و مصارف دیده شده است ولی قیمت تمام شده خدمات را در نظر نگرفته اند بلکه تعرفه گذاری بر اساس منابع بیمه انجام شده است و قیمت تمام شده خدمات دیده نمی شود. این موضوع باعث شده است تعرفه های مصوب طی سالهای اخیر رشد و قیمت منطقی نداشته باشد.

*واقعی نبودن تعرفه ها؛ بسترساز تخلف است

رییس زاده افزود: بیمه باید منابعی را تدوین و تهیه کند تا فشاری به مردم وارد نشود.دود واقعی نبودن تعرفه پزشکان به چشم مردم می رود. شورای عالی بیمه قیمت واقعی را منظور نمی کند و مقدار کمی از قیمت واقعی را پوشش می دهد که تفاوت آن را جامعه پزشکی و مردم باید پرداخت کنند که همین موضوع ممکن است در برخی مطب ها بسترساز تخلف شود. وقتی تعرفه ها واقعی نباشد و بیمه خدمات را پوشش ندهد پزشک مجبور می شود هزینه خرید تجهیزات و وسایل را به نوعی از بیمار دریافت کند تا خودش متضرر نشود.

وی عنوان کرد: واقعی نبودن تعرفه و عدم پوشش بیمه، بستر ساز فساد خواهد شد. طی هشت سال گذشته ویزیت پزشک عمومی از ده هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده است که به هیچ وجه متناسب با تورم نیست. بیمه اعلام می کند که ما منابع نداریم و بیمار و پزشک باید خودشان هزینه را پرداخت کنند در صورتی که بیمه باید قیمت واقعی خدمات را ببیند. ترکیب شورای عالی بیمه نامتوازن و غیرقانونی است به طوری که ارایه کننده خدمت تنها یک نماینده دارد در برابر ۸ خریدار خدمت.

به گفته رییس زاده، سازمان نظام پزشکی پیشنهاد تعرفه گذاری را برای سال ۱۴۰۱ به شورای عالی بیمه ارسال کرد که تایید نشد. شورای عالی بیمه افزایش ۲۸ درصدی تعرفه را داد و سازمان نظام پزشکی آن را تایید نکرد. دولت باید منابع بیمه را متناسب با تعرفه واقعی افزایش دهد. سازمان نظام پزشکی با مشورت انجمنهای علمی قیمت واقعی خدمات را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد تا کارشناسان بدانند که قیمت واقعی تمام شده ویزیت پزشک عمومی چقدر است تا بتواند تا تصمیم گیری درستی انجام شود.

*جدول منتشر شده به معنای تصویب تعرفه ها نیست

وی خاطرنشان کرد: جدول منتشر شده به معنای اعلام تعرفه سال آینده از سوی نظام پزشکی نیست، این موضوع کاری کارشناسی و پیشنهادی برای سازمان برنامه و بودجه نیست. تعرفه اعلامی نظام پزشکی به شورای عالی بیمه اعلام شده است که تصویب نشده است.

رییس زاده افزود: نظر نظام پزشکی این است که بیمار متناسب با پوشش بیمه خود نباید هزینه ای پرداخت کند بلکه بیمه موظف است هزینه را تقبل کند تا فشاری به مردم نیاید. این کار در راستای دفاع از مردم است تا نقش پوشش بیمه بیشتر شود تا فشار کمتری به مردم وارد شود. در بحث نسخه الکترونیک بیمه ها منتفع شدند. کاغذ حذف شد و در مواقعی که برق قطع است بیمار داروها را آزاد تهیه می کند. با واقعی شدن تعرفه ناامیدی و بی نشاطی در جامعه پزشکی کمتر خواهد شد، مهاجرت کمتر خواهد شد و کیفیت کار بالاتر خواهد رفت.

روتیتر: رئیس سازمان نظام پزشکی در مصاحبه با فارس