سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 25 دی 1400

سازمان نظام پزشکی مسئول بازرسی از مراکز درمانی و مطب ها نیست

دکتر عباس آقازاده مسرور در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام پزشکی  با اشاره به بخشنامه مورخ 1400/10/2مدیرکل امور مالیاتی استان مازندران در خصوص اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مبنی بر این که به قید فوریت نسبت به انجام بازدیدهای مشترک با نظام پزشکی اقدام و گزارش آخرین وضعیت پزشکان تهیه و به اداره کل ارسال شود؛ اذعان کرد: این بخشنامه سراسری بوده و نظام پزشکی ها را ملزم به انجام این کار نموده است در حالی که طبق ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت ؛ درمان و آموزش پزشکی کلیه موسسات ،واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند؛ از تاریخ تصویب قانون فوق تحت نظارت ،کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه هستند.

وی افزود:  دراین قانون وظیفه نظارت و کنترل واحدهای بخش خصوصی و غیردولتی هم به وزارت بهداشت واگذار شده و مطابق با کل مواد قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و شرح وظایف مندرج در آن ؛ نظام پزشکی  وظیفه ای دال بر بازرسی از واحدهای بخش خصوصی و مطب ها ندارد.

وی  با  اشاره به این که رئیس امور مالیاتی شهرستان های استان مازندران و رئیس شورای هماهنگی این استان در جلسه ای با دادستان امور حقوقی و انقلاب استان مازندران توافق نمودند که ابتدا برنامه هایی برای آموزش پزشکان برگزار و سپس برای بازدید مشترک کارهایی انجام شود ؛ ادامه داد: در این رابطه آن چه مورد توجه است پیش بینی قانون در مورد کسانی است که باید این وظایف را انجام دهند که این مهم بر عهده دستگاههای اجرایی دولتی نهاده شده است لذا بازرسی مطب ها و مراکز درمانی بخش خصوصی جزو شرح وظایف ذاتی نظام پزشکی نیست .

رئیس نظام پزشکی چالوس با تاکید بر این که مسئولان امر باید نسبت به این مسئله توجیه شوند؛ اذعان کرد: بطور کلی سازمان نظام پزشکی از شفاف شدن مسئله مالیات در جامعه پزشکی، استفاده از کارتخوان و ابزار بروز شده دریافت و پرداخت هزینه ها و این که پزشکان اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار کاملا استقبال می کند.

آقازاده مسرور تصریح کرد : برخلاف تبلیغات ناجوانمردانه که پزشکان را جزو اقشاری عنوان می کنند که فرار مالیاتی دارند، همواره از توافق استقبال نموده و امیدواریم5 درصد تخفیف مالیاتی برای اقشاری که در دوران کرونا آسیب دیده و تحت فشار بودند برای جامعه پزشکی نیز لحاظ شود.

وی خاطرنشان کرد: جامعه پزشکی در صف اول مبارزه با کرونا بوده و شهدای زیادی را تقدیم نظام سلامت نموده است و بسیاری از همکاران در این دوران آسیب های اقتصادی جدی را متحمل شده اند .

وی با اشاره به این که در سال های گذشته به کرات از مسئولان شنیدیم وقتی دولت به مشکلات نقدینگی و تامین منابع بودجه ای برخورد می کند؛ این مسئله عنوان می شود که نیمی از تولید کنندگانGDP(تولید ناخالص ملی)از پرداخت مالیات معاف هستند و کسانی که نصف آن را تولید می کنند؛ باید کل مالیات کشور را بدهند ؛ لذا این سوال مطرح می شود که در تامین منابع بودجه برای سال 1401 که دولت اساس آن را بر  افزایش منابع مالیاتی استوار کرده است ،آیا برنامه جدید برای آن نیمی که مالیات پرداخت نمی کنند؛ وجود دارد؟

رئیس نظام پزشکی چالوس با بیان این که فشار عمده مالیات بر دوش کارمندان ،مردم ، پزشکان و اقشاری است که فعالیت شفافی دارند؛ یاد آور شد:  در مورد مسائل کلان اقتصادی بهتر است تا کارشناسان امور مالیاتی این موضوع را مشخص کرده و به این سوال پاسخ دهند که چرا  نیمی  از تولید کنندگان GDP از پرداخت مالیات معاف هستند؟

انتهای پیام

 

روتیتر