سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 11 دی 1400

ساخت و فروش عینک طبی بدون مجوز

براساس گفته های جواد ملایی، طبق ارای دیوان عدالت اداری و قوانین مجلس و ....اپتومتریست‌ها که از وزارت بهداشت پروانه موسسه ساخت و فروش عینک طبی دریافت می‌کنند نیازی به پروانه کسب از اتحادیه ندارند. قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و قوانین مجلس مصوب سال ۷۵ ساخت و ارائه عینک را جز حرف وابسته به پزشکی توصیف کرده است. وزارت بهداشت نیز آیین نامه ای مفصل تحت عنوان موسسه ساخت و فروش عینک طبی  در این زمینه تدوین کرده است

این عضو مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی افزود: دفتر حقوقی وزارت بهداشت در نامه ای رسمی و همچنین سازمان نظام پزشکی کشور نیز دخالت اتحادیه صنفی در موسسات اپتومتریستها را نوعی مداخله غیرقانونی در امور پزشکی می دانند. عینک طبی، کالای طبی است و افرادی با تحصیلات دانشگاهی و با شناخت کامل نسبت به عینک و مختصات طبی و فیزیکی آن باید در این رشته اشتغال ورزند. با توجه به حساسیت موضوع تنبلی چشم در کودکان و انحرافات چشم و اهمیت مساله بینایی تاکید می‌شود که مردم عینک خود را از موسسات ساخت و فروش عینک طبی که مجوز از وزارت بهداشت دریافت میکنند تهیه کنند. اما متاسفانه شاهد ضعف نظارت دستگاههای نظارتی در این مورد هستیم که افرادی بدون مجوز از وزارت بهداشت کار ساخت و فروش عینک طبی انجام می‌دهند و بدون رعایت اصول تخصصی و علمی به سلامت جامعه آسیب میزنند. و انتظار  این است که دستگاههای مسئول مداخله جدی در این زمینه داشته باشند

این کارشناس حقوق افزود با آن که طبق تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی، اپتومتریستها از شمول قانون صنفی خارج می باشند اما شاهد مداخلات اتحادیه های صنفی در امور رشته های وابسته به حرف پزشکی میباشیم

روتیتر