سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 28 مهر 1400

سازمان نظام پزشکی روز شنبه اول آبان تعطیل است

با توجه به فرارسیدن هفته وحدت به مناسبت تولد حضرت رسول اکرم سازمان نظام پزشکی در روز شنبه اول آبان ماه تعطیل اعلام شد

براساس اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی با موافقت رئیس کل روز شنبه اول ابان سازمان تعطیل است.

با توجه به تعطیلی این روز به اطلاع کلیه اعضا می رساند که از مراجعه در روز شنبه اول آبان ماه خودداری کنند.

روتیتر