سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 04 مرداد 1400

راه اندازی سامانه مشارکت داوطلبانه در ضیافت غدیر

به گزارش اداره کل روابط عمومی ؛ سازمان نظام پزشکی با مشارکت دو معاونت فنی و نظارت و معاونت اجتماعی و امور مجلس اقدام به راه اندازی سامانه ای برای مشارکت داوطلبانه در ضیافت غدیر نموده است.

همکاران ارجمند عضو سازمان نظام پزشکی بویژه اعضایی که افتخارسادات دارند ؛می توانند با ورود به این سامانه آمادگی خود را برای این اقدام اعلام نمایند.

با این اقدام سازمان نظام پزشکی عملا به کمپین عشق به علی پیوست.

مشارکت داوطلبانه در طرح ضیافت غدیر

 

روتیتر