سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 25 تیر 1400

در قوانین ابهام ایجاد نکنید

به گزارش اداره کل روابط عمومی ، تصویر نامه دکتر جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی و دبیر کمیسیون ملی تعیین حیطه وظایف شاغلان حرف پزشکی و وابسته خطاب به دکتر  مصطفی قانعی مبنی بر شفاف سازی و رفع ابهامات  در خصوص تعیین صلاحیت حرفه ای فارغ التحصیلان حرف پزشکی بر اساس کوریکولوم آموزشی در ذیل آمده است:

تصویر نامه دکتر قانعی خطاب به دکتر جان بابایی نیز به شرح ذیل است:

روتیتر: پاسخ معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی به یک ابهام: