سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 15 تیر 1400

گزارش عملکرد روابط عمومی نظام پزشکی اصفهان

به گزارش اداره کل روابط عمومی ؛ گزارش عملکرد روابط عمومی نظام پزشکی اصفهان طی فعالیت هفتمین دوره هئیت مدیره را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید.

گزارش عملکرد روابط عمومی نظام اصفهان

روتیتر