سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 05 تیر 1400

ظرف چند روز آینده دوز دوم سینوفارم تزریق خواهد شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی و پیرو مذاکرات دکتر ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی با دکتر رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت ؛ درمان و آموزش پزشکی ، مقرر شد با توجه به ورود محموله جدید واکسن به کشور ؛ تزریق دوز دوم واکسن سینوفارم به اعضای سازمان نظام پزشکی انجام شود.

دکتر تاجرنیا معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی نیز اعلام کرد: با توجه به هماهنگی های انجام شده ظرف چند روز آینده برنامه واکسیناسیون دوز دوم سینوفارم (اعم از مکان و زمان تزریق) به همکاران اطلاع رسانی خواهد شد.

پیگیر اطلاعیه های بعدی سازمان از طریق راههای ارتباطی باشید:

آدرس وبسایت نظام پزشکی :www.irimc.org

کانال تلگرام نظام پزشکی : IRIMCCHANNEL@

اینستاگرام نظام پزشکی : IRIMC.IR@

انتهای پیام

روتیتر: اطلاعیه شماره 37: