سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 27 اردیبهشت 1400

رالی تفریحی خانوادگی ویژه اعضای سازمان نظام پزشکی

به گزارش اداره کل روابط عمومی ، دفتر ورزش و ارتقاء سلامت صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی در نظر دارد  با همکاری کمیته رالی فدراسیون اتومبیلرانی و کمیته رالی حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کشور، یک دوره رالی تفریخی خانوادگی ویژه اعضای سازمان نظام پزشکی و خانواده آنان رابرگزار نماید. 


1- جهت ثبت نام به سایت mafirirally.com مراجعه و پس از انجام مراحل ثبت نام ؛ مشخصات خود به همراه کد ثبت نام را از طریق واتساپ به شماره 09105636177 ارسال نمائید.


2- مهلت ثبت نام تا تاریخ سی ام اردیبهشت ماه خواهد بود .


3- کلیه اعضا سازمان، مجاز به شرکت در این مسابقه هستند.


4- مسابقه در ساعت 9:30 صبح روز جمعه 31 اردیبهشت از محل ایران مال آغاز خواهد شد.


جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دفتر ورزش و ارتقاء سلامت به آدرس : sportsclub.irimcs.ir  مراجعه نمائید.

روتیتر