سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 24 دی 1399

تدوین ساختار مرکز اسناد سازمان نظام پزشکی

به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ؛ پیرو جلسه مورخ 99/9/30 که با حضور دکتر فرقان نایب رئیس دوم شورای عالی ،دکتر مصلحی دبیر شورای عالی ؛دکتر آقازاده رئیس مجمع عمومی ؛ دکتر بابایی ؛ دکتر سهرابی ؛ دکتر تاجرنیا؛ دکتر جهانگیری؛ دکتر رهنما ؛ دکتر کاظمی؛ دکتر سید مهدی ؛ دکتر پورقلیج و مهندس قائمی بصورت  حضوری و آنلاین(توامان)  برگزار شد، کمیته ای متشکل از  دکتر فرقان نایب رئیس دوم شورای عالی ؛ دکتر تاجرنیا معاون توسعه مدیریت و منابع ، دکتر سهرابی رئیس کمیسیون بودجه و تشکیلات ،دکتر فربد رهنما مدیر کل نظارت ؛ ارزشیابی و اعتبار بخشی و مهندس قائمی مدیر مرکز سیستم ها و فناوری اطلاعات سازمان نظام پزشکی که به منظور تدوین ساختار مرکز اسناد سازمان نظام پزشکی انتخاب شده بودند ؛ امروز تشکیل جلسه داده و در خصوص مبانی راه اندازی مرکز اسناد سازمان نظام پزشکی بحث و بررسی های لازم انجام شد.

لازم به ذکر است راه اندازی مرکز اسناد سازمان پیرو اجرای مصوبه شماره 2 چهارمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی مورخ 97/6/22 بوده و هدف از ایجاد مرکز فوق الذکر، ایجاد سهولت در آرشیو؛ طبقه بندی و دسترسی به اسناد فیزیکی؛ بالا بردن ایمنی اسناد در مقابل حوادث و مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی؛ ترمیم و رفع مخاطرات ناشی از جابجایی ؛ گم شدن و بروز برخی خربی های فیزیکی دراوراق ؛ حذف عملیات تکراری و غیرضروری در آرشیو نمودن ؛ تعیین بخشی از اسناد بعنوان اسناد قابل امحاء و رفع مشکل فضای فیزیکی بایگانی ها است.
بنابراین گزارش دستورالعمل های ابتدایی برای راه اندازی این مرکز مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به این که  ایده آل هایی  برای ساختار مند نمودن آن مد نظر است ؛ لذا با رفع موانعی که در مسیر اجرای آن قرار خواهد داشت ؛ این مرکز می تواند مرجع قابل اعتماد برای احصاء اسناد نظام سلامت  باشد.


 

روتیتر