سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 15 دی 1399

از انگ زدایی تا کاستن از انگ

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ؛ دکتر مصطفی معین رئیس کرسی یونسکو در آموزش سلامت و رئیس همایش سلامت روان و رسانه در آستانه برگزاری دهمین همایش علمی سلامت روان و رسانه گفت و گویی در لایو اینستاگرام به آدرس ental_health_media_congress m@ با دکتر احمد علی نوربالا خواهد داشت.

 

 

 

روتیتر: مروری بر 10 سال موفقیت ها و ناکامی ها ؛