سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 24 آبان 1399

تقدیر از مدافعان سلامت شهرستان قرچک

به گزارش اداره کل روابط عمومی ؛ نظام پزشکی شهرستان قرچک پس از دریافت هدایای ارسالی سازمان نظام پزشکی کل کشور به منظور تجلیل از مدافعان سلامت، با برگزاری مراسمی از قهرمانان مبارزه با کرونا در این شهرستان قدردانی کرده و هدایای ارسالی نظام پزشکی کل کشور را به آنها اعطا نمود.

روتیتر