سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 30 مهر 1399

هیچ شائبه ای مترتب بر درآمد ها و مالیات پزشکان نیست

به گزارش اداره کل روابط عمومی ؛ دکتر محمد رضا ظفرقندی در نامه ای خطاب به امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بررسی تراکنش های بانکی سال 93 جامعه پزشکی مواردی را جهت بررسی و رفع موارد خلاف توافق بیان نمود.

 

روتیتر: ظفرقندی در پی استعلام تراکنش های بانکی سال 93 پزشکان مطرح کرد: