سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 02 مهر 1399

حال عمومی رئیس کل نظام پزشکی مساعد است

دکتر حسین کرمانپور مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار سازمان با اشاره به این که دکتر ظفرقندی با وجود داشتن علائم اصرار به قرنطینه درمنزل داشت؛ بیان کرد: از چند روز قبل با علائم تب ؛ لرز و ضعف و بی حالی و با شک به کرونا خود را در منزل قرنطینه نمود و با توجه به این که از نظر ریزفاکتورهای سن و این که در دوران جنگ تحمیلی شیمیایی شده است با انجام سی تی اسکن ابتلای وی تایید شد.

وی افزود: دکتر ظفرقندی در برابر بستری شدن مقاوم بود اما با توجه به ریسک فاکتورهای فوق و به اصرار همکاران و دوستان در بیمارستان بستری و تحت مراقبت قرار گرفت.

کرمانپور با اشاره به این که روز گذشته رئیس کل سازمان نظام پزشکی در یکی از بیمارستان های تهران بستری و اقدامات درمانی برای وی شروع شد؛ خاطرنشان کرد: حال عمومی دکتر ظفرقندی مساعد و علائم وی تحت کنترل است و مشکل ویژه ای ندارد.

انتهای پیام

روتیتر